Modelowy raport roczny KGHM

KGHM został wyróżniony tytułem „The Best of The Best” za publikację modelowego raportu rocznego za 2014 rok. To nagroda dla firm, które trzeci raz z rzędu otrzymują najwyższe oceny w konkursie na najlepszy raport roczny. Celem konkursu jest promowanie wiarygodnej i rzetelnej komunikacji z interesariuszami wśród spółek giełdowych.

 

W konkursie premiowane jest raportowanie zintegrowane, czyli takie, które oprócz danych finansowych uwzględnia informacje dotyczące środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i ładu korporacyjnego. Potrzeba dzielenia się tymi danymi wynika z postulatu jawności działań każdej firmy, a w szczególności spółek notowanych na giełdzie. Raport zintegrowany to zatem nie tylko informacja o przychodach i zyskach danej firmy w konkretnym okresie, ale przede wszystkim skondensowany obraz oddziaływania tej firmy na szeroko pojęte otoczenie zewnętrzne i wartości, jakie dzięki temu powstają.

 – KGHM jest liderem w prowadzeniu transparentnej komunikacji z interesariuszami, wśród których znajdują się m.in. pracownicy, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele samorządów i administracji publicznej oraz akcjonariusze. Świadczy o tym nie tylko tegoroczna nagroda specjalna „The Best of The Best”, podsumowująca wieloletnie zaangażowanie naszej spółki w prowadzenie spójnej polityki informacyjnej, ale też stałe doskonalenie interaktywnej formy raportowania. To szczególnie ważne, bo jako spółka innowacyjna chcemy przyczyniać się nie tylko do przełomu technologicznego, ale też do pozytywnej zmiany filozofii prowadzenia biznesu w Polsce – powiedział Łukasz Stelmach, Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych i Główny Księgowy KGHM.

Konkurs na najlepszy raport roczny, organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków, odbył się w tym roku po raz dziesiąty. Wręczenie nagród miało miejsce 15 października 2015 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, odebrała Ludmiła Mordylak, wieloletnia Dyrektor Naczelna Centrum Usług Księgowych i Główna Księgowa KGHM, będąca obecnie na emeryturze.

Raport roczny KGHM za 2014 rok dostępny jest na stronie http://raportroczny.kghm.com/pl