UPS zostaje członkiem IMPACT 2030 i obchodzi miesiąc wolontariatu

Firma UPS obchodzi w październiku 13. doroczny Międzynarodowy Miesiąc Wolontariatu, w ramach którego pracownicy odwdzięczają się społecznościom, w których żyją i pracują. W tym roku UPS współpracuje z globalnymi partnerami, organizacjami pozarządowymi The International Association for Volunteer Effort (IAVE) oraz Points of Light, budując swoje programy wolontariackie wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ.

Firma UPS została niedawno członkiem założycielem IMPACT 2030, międzynarodowej organizacji powołanej przez ONZ, sektor prywatny oraz organizacje obywatelskie. Misją przedsięwzięcia jest zachęcanie do rozwijania wolontariatu w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

UPS szacuje, że niemal 15 tys. wolontariuszy z oddziałów firmy na całym świecie przepracuje w tym miesiącu łącznie 315 tys. godzin wolontariackich.

Międzynarodowy Miesiąc Wolontariatu – organizowany przez Fundację UPS, która koordynuje inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu UPS – ma na celu zmobilizować setki tysięcy pracowników firmy z różnych krajów do angażowania się w różnorodne działania wolontariackie. W październiku pracownicy UPS wezmą udział w szeregu projektów, takich jak sadzenie drzew, zbieranie, pakowanie oraz dystrybucja żywności, uczestnictwo w zbiórkach pieniężnych, a także administracyjne wsparcie organizacji, które mają na celu wprowadzenie zmian społecznych.

Działania pracowników UPS podczas Międzynarodowego Miesiąca Wolontariatu pomogą wypełnić zobowiązanie, jakie przyjęła firma: 20 milionów godzin wolontariackiej pracy do 2020 r. Od 2011 r. pracownicy UPS wypracowali już ponad 7 mln godzin prac społecznych, przybliżając się do osiągnięcia tego celu.

– Cieszę się, że możemy połączyć nasz cel „20 milionów godzin do 2020 r.” z programem IMPACT 2030 i włączyć pracowników UPS w szerszy, globalny ruch – powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS oraz dyrektor ds. różnorodności i zapobiegania wykluczeniu w UPS. – Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów na całym świecie.

W Polsce w ramach Międzynarodowego Miesiąca Wolontariatu UPS wspiera m.in. Fundację WOŚP, poprzez pakowanie i dostarczenie tysięcy przesyłek z apteczkami pierwszej pomocy do szkół podstawowych na terenie całego kraju w ramach projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Więcej informacji o charytatywnych i wolontariackich inicjatywach UPS można znaleźć pod adresem www.UPS.com/Foundation.