Ślad węglowy branży ICT

ict-slad-weglowyW okresie od 1995 roku do 2020 ślad węglowy branży ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika zmniejszy się z 300 kg CO2e do 80 kg CO2e. Wykorzystanie usług teleinformatycznych i innych serwisów związanych z ICT (ang. Information and Communication Technologies) wzrasta gwałtownie. Ilość transferowanych na całym świecie danych tylko w latach 2012-2018 zwiększy się dwunastokrotnie  – informuje Ericsson Mobility Report. Nowy raport firmy Ericsson – Energy and Carbon Report, pokazuje że nawet przy ogromnym wzroście przewidywanym dla branży ICT, sektor nie przekroczy 2% udziału w globalnym śladzie węglowego. Dwunastokrotny wzrost przesyłanych danych i zwiększanie się liczby urządzeń jest rekompensowane przez rozwój technologii i wysiłek przemysłu ICT zmierzający do ograniczenia zużycia energii.

Globalny ślad węglowy dla branży ICT w 2007 roku wynosił 620 mln ton CO2e, co odpowiadało 1,3% całościowej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z przewidywaniami firmy Ericsson do 2020 roku ślad węglowy ICT będzie rósł średnio o 4% rocznie (70% pomiędzy 2007-2020) i na koniec dekady będzie odpowiadał za 1,9% globalnej emisji CO2.

Ślad węglowy ICT definiowany jest jako wpływ na środowisko wywoływany przez sieci mobilne i stałe, sieci korporacyjne, centra danych oraz wszelki sprzęt połączony do sieci tj. smartfony, tablety, komputery PC i modemy. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centra danych.

Wzrost śladu węglowego ICT do 2020 roku wynika głównie ze wzrostu liczby urządzeń. Ericsson przewiduje 12,5 mld urządzeń z obszaru ICT w 2020 r. (obecnie 6 mld). Coraz więcej osób uzyskuje dostęp do usług sektora ICT. Znakomicie odzwierciedlają to wyniki uśrednionego śladu węglowego dla jednego użytkownika (w tym zasoby współdzielone tj. wyposażenie sieci i centrum danych). Ślad węglowy ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika spadł z 300 kg CO2e w 1995 roku do 100 kg w 2007. Ericsson przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie 80 kg w 2020 roku.

Już obecnie na świecie jest wiele przykładów pokazujących, że użycie rozwiązań ICT może ograniczać konsumpcję energii w innych branżach. Kurytyba w Brazylii to pierwsze miasto na świecie, które połączyło transport publiczny z siecią mobilną. Dając użytkownikom znacznie bardziej przewidywalny i niezawodny system, co wpłynęło nie tylko na efektywne zużycie paliwa, ale przede wszystkim na ograniczenie ruchu samochodowego.

Więcej: http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-energy-and-carbon-report.pdf