Skanska i ABSL nawiązały partnerstwo programowe w obszarze ESG

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i spółka biurowa Skanska nawiązały partnerstwo programowe w obszarze ESG. Obejmuje ono kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego.

Skanska jest światowym liderem w budownictwie – jedną z 500 największych tego typu firm na świecie i członkiem inicjatywy ONZ Global Compact. Realizuje projekty na wybranych rynkach w Europie i w Ameryce Północnej. W Polsce buduje osiedla mieszkaniowe i domy od ponad dwudziestu lat.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzesza ponad 200 największych firm z tej branży.. Członkami ABSL są m.in. Amazon, Arvato, Capgemini, Carlsberg, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, Kimberly Clark, Luxoft, MAN, Procter&Gamble, PwC, Shell, Toyota, czy UBS. Sam Związek Liderów Usług Biznesowych jest członkiem Rady Przedsiębiorczości.

Strategia wymiany wiedzy o ESG

Współpraca pomiędzy Skanska a ABSL będzie obejmować kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego. W 2022 r. będzie to jeden ze strategicznych obszarów ABSL. Partnerstwo umożliwi wymianę wiedzy, wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju sektora w Polsce, a także aktywne promowanie gospodarki w kontekście poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w regionie CEE podkreśla, że w grupie Skanska są jasno zdefiniowane cele zrównoważonego rozwoju. Do 2045 r. koncern na osiągnąć neutralność emisyjną w zakresach własnych, jak i w value chain. Natomiast do 2030 r. zredukuje emisję dwutlenku węgla o 70 proc. w ramach emisji własnych.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, gdyż mamy świadomość, że budownictwo odpowiada za 40 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby podejmować miarodajne akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest posiadana przez Skanska prestiżowa akredytacja według globalnego standardu Science Based Targets, która potwierdza zgodność naszych celów z ogólnoświatowym celem klimatycznym dotyczącym powstrzymania wzrostu temperatury o więcej niż 1,5°C do 2050 roku. Partnerstwo z ABSL daje nam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z firmami z sektora nowoczesnych usług biznesowych, uczenia się od nich oraz wspierania ich w dążeniu do realizacji ich własnych celów zrównoważonego rozwoju, a przez to w budowaniu bardziej przyjaznego świata. Aby osiągnąć cele wpracowane w ramach Porozumienia Paryskiego wszyscy uczestnicy rynku powinni działać razem – dlatego tak ważna jest wymiana wiedzy i edukacja – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Rola ESG w wyborze lokalizacji

Z danych raportu „Strategic Foresight ABSL” wynika, że wśród kryteriów warunkujących lokalizację nowych inwestycji są czynniki ESG obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Inwestorzy już dziś oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych. Chodzi o takie jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.

Ambicją ABSL jest, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwijał się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń. Z analiz ABSL wynika, że zrównoważony rozwój jest szczególnie widoczny na poziomie dostępu do zielonych biur, e-mobilności oraz rosnącej świadomości w kwestiach związanych ze środowiskiem. Stąd tak ważne stały się czynniki ESG, które nadają kierunek rozwojowi gospodarki i które już dziś mają duży wpływ na decyzje inwestorów. Doceniamy wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu. To partner, który wzbogaci nasz przekaz i wzmocni działania w kluczowym dla nas obszarze – mówi Agnieszka Orłowska, Vice-President ESG, ABSL.

Źródło: ABSL