Prowadzić w zielonej zmianie to również dzielić się wiedzą z obszaru ESG

PGE w swej strategii marki przyjęła rolę spółki prowadzącej w zielonej zmianie: w dosłownym tego słowa znaczeniu, zarówno jako lider zmian na polskim rynku elektroenergetycznym, lecz również jako opiekun oraz doradca w obszarze zielonej energetyki. Naszych klientów, jak i naszych partnerów biznesowych, chcemy również wspierać wiedzą w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie czynników ESG w ramy działania organizacji to ogromne wyzwanie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekt liczenia śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach (Scope 1, 2 i 3). Zainicjowaliśmy także w ramach Polskiego Towarzystwa Energetyki Zawodowej wspólny projekt stworzenia przewodnika dla sektora elektroenergetyki.

Mimo zgromadzonej wiedzy technicznej, liczenie śladu węglowego dla tak dużej grupy kapitałowej, jak Grupa PGE, jest ogromnym wyzwaniem, zarówno od strony organizacyjnej, jak i metodologicznej. Dzisiaj, realizując naszą wizję prowadzącego w zielonej zmianie, chcemy się podzielić naszą wiedzą i praktyką w tym obszarze. Dla naszych partnerów biznesowych planujemy przeprowadzić warsztaty edukacyjne z tego, jak podejść w organizacji do liczenia własnego śladu węglowego, od czego zacząć i jak się do tego przygotować bazując na naszych doświadczeniach.

Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej ESG wśród polskich przedsiębiorstw, mając na względzie również to,  że ślad węglowy naszych dostawców ma znaczenie dla postrzegania naszej firmy. Wspierając naszych dostawców myślimy też w kontekście tworzenia „łańcucha wartości ESG”. Wychodzimy z założenia, że zrównoważona firma, to taka, która nie tylko sama spełnia standardy, lecz też świadomie wybiera swoich dostawców – firmy działające w sposób etyczny oraz monitorujące swój ślad węglowy.

Poprzez podejmowane działania Grupa PGE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, nie tylko indywidualnych lecz może, a nawet przede wszystkim, instytucjonalnych – oczekujących dostaw zielonej energii, ponieważ ma ona istotne znaczenie dla śladu węglowego ich produktów i usług.

Wśród uczestników tego systemu naczyń połączonych niebagatelną rolę pełnią również instytucje finansowe. Ich oczekiwania sprawiają, że nieprzypadkowo koordynacja obszaru ESG jest prowadzona w PGE przez zespół relacji inwestorskich. Kwestie ESG od wielu lat są ujęte chociażby w raportowaniu zintegrowanym, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oraz innych instytucji finansowych. Dostarczyciele kapitału są dla Grupy PGE kluczowym elementem dla realizacji celów naszych celów strategicznych, gdyż podstawą transformacji energetycznej są kapitałochłonne inwestycje.

Dialog z instytucjami traktujemy jako komunikację z partnerami, którzy mogą wspierać nas w prowadzeniu działalności. Opinie interesariuszy na temat działalności, czy planów Grupy PGE pozwalają nam na wdrażanie myślenia o organizacji w kontekście jej rozwoju w sposób zrównoważony i tworzenia szerszej wartości niż tylko ta w wymiarze finansowym. Dlatego nasza transformacja to nie tylko zmiany o charakterze technologicznym, ale również organizacyjnym.

Będąc liderem zrównoważonej transformacji w Polsce czujemy się w obowiązku wyznaczać standardy i kierunki rozwoju w tym zakresie. Wierzymy, że otwarta komunikacja ze wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości ESG może przynieść tylko wzajemne korzyści i ułatwić wypracowanie optymalnych standardów informacyjnych.

Autorem komentarza jest Filip Osadczuk – pełnomocnik zarządu ds. ESG, kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.