SIN. Standard Informacji Niefinansowej

SIN – (Standard Informacji Niefinansowej)

Polski standard wspierający spółki w wypełnianiu obowiązków raportowania informacji niefinansowych zgodnie z wymogami dyrektywy NFRD.