SEC. United States Securities and Exchange Commission

SEC – (ang. United States Securities and Exchange Commission, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych)

To amerykańska niezależna agencja państwowa, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.