Schneider Electric w rankingu stu najbardziej zrównoważonych korporacji świata

Schneider Electric zajął 9 miejsca w tegorocznym rankingu stu najbardziej zrównoważonych korporacji świata „Global 100” opublikowanym przez Corporate Knights – firmę zajmującą się doradztwem w dziedzinie mediów i inwestycji z siedzibą w Toronto.

Firmy, które znalazły się na liście 100 mogą pochwalić się najlepszymi osiągnięciami, jeśli chodzi o realizację polityki zrównoważonego rozwoju w swoich branżach spośród 4069 notowanych przedsiębiorstw o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 2 mld USD. Ranking Global 100 opracowano w oparciu o 12 wskaźników ilościowych, m.in. wartości dochodów generowanych na każdą jednostkę zużytej energii oraz ilości wypadków powodujących niezdolność do pracy. Ranking Global 100 to lista liderów, którzy przecierają nowe szlaki, poszukując metod podnoszących wydajność i produktywność oraz zmniejszających zużycie zasobów” – mówi Anna Szymczyk, PR Manager w Schneider Electric Polska.

Schneider Electric plasuje się w czołówce rankingu już drugi rok z rzędu, co jest ważnym świadectwem nieustającego zaangażowania naszej firmy w politykę zrównoważonego rozwoju. Każdego dnia Schneider Electric stara się udowodnić, że interesy ekonomiczne, społeczne i te związane z ochroną środowiska są ze sobą zbieżne. Jeśli chcemy mieć istotny wpływ na rzeczywistość i stać się inicjatorami trwałych zmian, potrzebujemy wskaźników wydajności. Dlatego też Schneider Electric posiada jasno określone, konkretne cele i przeprowadza ewaluację wyników działalności w każdym kwartale przy pomocy specjalnego narzędzia pomiarowego: barometru „Planet & Society – komentuje Jean-Pascal Tricoire, Chairman, CEO, Schneider Electric.

Schneider Electric pracuje nad swoim narzędziem do pomiaru wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju „Planet & Society barometer” od 10 lat. Firma korzysta z arkuszy punktowych do ewaluacji polityki zrównoważonego rozwoju od 2005 roku, wyznaczając trzyletnie cele i sprawdzając kwartalne wyniki przy pomocy szeregu kluczowych wskaźników skuteczności i wydajności. Dla każdego z programów Grupa tworzy nową wersję barometru. Każde z narzędzi opiera się na 10-punktowej skali. Wyniki końcowe ewaluacji „Planet & Society” dla programu z lat 2012-2014 zostaną opublikowane 19 lutego tego roku. Warto jednak zauważyć, że wyniki barometru przekroczyły trzyletnie cele zdefiniowane na poziomie 8/10 punktów i wyniosły 9,2/10 w trzecim kwartale 2014 roku. Nowa wersja barometru zostanie przedstawiona zewnętrznym udziałowcom firmy 19 lutego bieżącego roku.