Ryszard Radomski: Na pewno będziemy czytać sprawozdania ESG naszych partnerów

Mamy już koncepcję zachęcania klientów aby byli uczuleni na obszar ESG – mówił Ryszard Radomski, Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ).

– BOŚ niedawno uzyskał certyfikat ESG, który go plasuje w górnym kwartylu podmiotów posiadających tego typu certyfikat – zaznaczył dyrektor Radomski, udzielając wypowiedzi dla RaportCSR.pl w czasie I Kongresu ESG. Bank Ochrony Środowiska S.A. był partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Ryszard Radomski jasno zapowiedział, że w ramach współpracy z partnerami BOŚ na pewno będzie czytać ich sprawozdania, pomimo że dziś nie jest to formalnym elementem oceny analizy finansowej klienta. Równocześnie zaznaczył, że bank wypracował już koncepcję zachęcania potencjalnych i obecnych klientów, aby byli uczuleni na obszar ESG i żeby sami przeszli tego typu certyfikację, którą przeszedł BOŚ.

26 października 2021 r. BOŚ ogłosił strategię ESG prezentującą podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wcześniej Bank zaprezentował też strategię na lata 2021-2023 „Jesteśmy pełni zielonej energii”. Nowy plan rozwoju uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dlatego BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Również oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania prośrodowiskowych inwestycji.

W ten sposób bank zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiedzieć na rosnący popyt na zielone produkty finansowe i zaangażować się w cywilizacyjne wyzwania nadchodzących dekad. Obranie tego kierunku ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Bank Ochrony Środowiska S.A. został utworzony w 1990 roku. Misją banku jest innowacyjnie i skutecznie wspieranie zielonej transformacji. Od samego początku głównym celem BOŚ było pozyskiwanie – przy pomocy wszelkich dostępnych w systemie bankowym instrumentów – kapitałów na kredytowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.