Rusza kampania społeczna Federacji Polskich Banków Żywności

FederacjaBankówZywnosciW Polsce rocznie marnuje się blisko 9 mln ton żywności, to 25 000 ton dziennie, ponad 1000 ton, co godzinę. Jednocześnie ubóstwem dotkniętych jest aż 2,5 mln osób. Banki Żywności docierają do 1,5 mln z nich. Aby żywność, zamiast zwyczajnie się marnować dotarła do wszystkich, najuboższych, potrzebni są nowi wolontariusze.

Praca wolontariuszy ma realny wpływ na sytuację najuboższych i ograniczenie marnowania żywności

Banki Żywności to organizacje pozarządowe, które działają w oparciu o zasadę non-profit i nie są w stanie opłacić wystarczającej liczby pracowników. Każdy wolontariusz przyczynia się do zwiększenia ilości  pełnowartościowej żywności, która zamiast do śmieci, za pośrednictwem Banku Żywności, trafi do potrzebujących. Dzięki pracy wolontariusza magazyniera, Bank Żywności może załadować i rozładować nawet 45 ton żywności więcej w rozliczeniu miesięcznym. Wolontariusz specjalizujący się w kontaktach z producentami żywności może nawiązać współpracę z kilkoma nowymi darczyńcami. Dzięki temu, w jednym miesiącu, nawet kilkadziesiąt ton żywności więcej, która zostałaby zmarnowana, trafi do najuboższych. Informatyk przez swoje wsparcie usprawni działalność Banku Żywności. W efekcie skorzystają na tym potrzebujący, do których trafi żywność, czyli niedożywione dzieci, osoby samotnie wychowujące dzieci, bezdomni, bezrobotni i inni potrzebujący.

Studenci i emeryci szczególnie mile widziani w Bankach Żywności

Według danych CBOS z sierpnia tego roku, zaledwie 2% emerytów angażuje się w wolontariat, a aż 98% z nich spędza czas wolny na oglądaniu telewizji. Banki Żywności, w sposób szczególny zapraszają do zaangażowania się w wolontariat właśnie emerytów. Osoby w wieku 55+, szczególnie te, które są na emeryturze, mają dużo czasu, który mogą spożytkować na rzecz pomocy potrzebującym. Ich doświadczenie może być ogromnym wsparciem dla Banku Żywności. Dla studentów jest to, świetna okazja do wykorzystania swojego czasu i energii na rzecz realnej pomocy najuboższym. W październiku rozpoczyna się rok akademicki – najlepszy czas na podjęcie nowej aktywności.  We włoskiej Federacji Banków Żywności 93 procent personelu Banków Żywności stanowią stali wolontariusze, jest ich aż 1400! Większość z nich to osoby starsze, aż 61 procent to emeryci. Polskie Banki Żywności dążą do podobnej sytuacji. Aktualnie pracuje w nich jedynie 80 stałych wolontariuszy.

Poszukiwani odpowiedzialni, z umiejętnościami i poczuciem misji

Banki Żywności poszukują osób, odpowiedzialnych, które mogą wykorzystać swoje umiejętności i poświęcić swój czas, aby wesprzeć działalność organizacji. W wolontariat można zaangażować się przez kilka dni lub kilka godzin w tygodniu. Wyznacznikiem jest regularność. Wolontariusze mogą pracować również zdalnie.

Specjalna internetowa aplikacja dla przyszłych wolontariuszy

Każdy, kto chce zgłosić się do wolontariatu w Banku Żywności, na stronie internetowej wolontariat.bankizywnosci.pl znajdzie informacje o tym, na jakie stanowiska aktualnie poszukiwani są wolontariusze w danym Banku. Do tego celu powstała innowacyjna aplikacja internetowa, która ma usprawnić kontakt, zainteresowanych wolontariatem z Bankiem Żywności.

Kampania promująca wolontariat w Bankach Żywności

Kampania społeczna zachęcająca do wolontariatu w Bankach Żywności potrwa przez cały październik.