Niektóre media wierzą w CSR

BizonCSR jest niezwykle modnym hasłem od wielu lat, ma też wiele postaci. Często niesłusznie utożsamiany jest z filantropią, sponsoringiem czy działalnością charytatywną. Okazuje się, że wciąż jest mało firm, które rozumieją Społeczną Odpowiedzialność Biznesu jako element polityki biznesowej, a więc o całokształt działań mających na celu troskę o ochronę środowiska, dobre relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, czy społecznością lokalną i z władzami. Dlatego tak istotne są działania mające na celu poszerzanie wiedzy na temat CSR. Takim przykładem jest Ranking Odpowiedzialnych Firm przygotowywany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej pod patronatem audycji “BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w Radiu PIN.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ten raport przygotowuje Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem audycji Bizon w radiu PIN oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony przez Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez PWC.

Co roku Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z wyżej wymienionymi partnerami publikuje duże opracowanie w formie magazynowej, poświęcone wynikom rankingu. Publikacji towarzyszy gala CSR, która rok rocznie odbywa się w Centrum Olimpijskim i która skupia za każdym razem ponad stu uczestników zajmujących się tematyką szeroko pojętej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
– Ranking Dziennika Gazety Prawnej jest dla wielu firm realizujących ideę odpowiedzialnego biznesu „wisienką na torcie”. Znalezienie się w tym zestawieniu jest dowodem, że działania firmy w tym zakresie idą w dobrym kierunku i są zauważalne, dając oczywiście zachętę do dalszych starań – przekonuje jeden z laureatów.

Firmy biorące udział w Rankingu wypełniają ankiety składające się z 66 pytań zamkniętych podzielonych na 5 obszarów: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna.  Poszczególnym odpowiedziom przyporządkowano liczbę punktów, by w każdej kategorii można było uzyskać maksimum. Weryfikacji badania dokonała firma doradcza PwC. Odpowiedzi zawarte w próbie ankiet zostają porównane z dokumentami źródłowymi oraz dodatkowymi informacjami uzyskanymi w trakcie rozmów z przedstawicielami firm uczestniczących w rankingu. Eksperci z PwC dokonują też analizy porównawczej odpowiedzi, analizy trendów i odchyleń od wartości oczekiwanych oraz sprawdzenia pod kątem poprawności arytmetycznej, w tym spójności stosowania zasad oceny dla poszczególnych ankiet.

Ranking to jednak nie jedyne miejsce, gdzie możemy się dowiedzieć co to jest prawdziwy CSR i z czym to się je. Nie bez znaczenia jest patron medialny Rankingu – program Bizon w radiu PIN, w którym mówi się nie tylko o tym, co słychać w importowanych teoriach, gospodarczych trendach, ale jak ten trend zmienia konkretnie świat.