Respect Index

Respect Index

Jest to pierwszy w Europie Środkowej indeks odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje on polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, które działają zgodnie ze standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami. Uwzględnia on także aspekty ekologiczne, społeczne i pracownicze.