Raportowanie niefinansowe. ENEA zaprasza do ankiety

Po raz kolejny Grupa Kapitałowa Enea rozpoczyna proces raportowania informacji niefinansowych, który zaowocuje Raportem ESG za rok 2023. 

POLECAMY: Wytyczne do raportowania ESG

Możemy wziąć udział w badaniu. Jak informuje ENEA, “spółce zależy na poznaniu opinii na temat kluczowego wpływu firmy na środowisko i społeczeństwo. Wyniki ankiety pozwolą lepiej zrozumieć potrzeby, zidentyfikować istotne tematy i priorytety, a następnie odnieść się do nich w Raporcie ESG Grupy Kapitałowej Enea za rok 2023″.

Ankieta związana z raportowaniem niefinansowym jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Aby zapewnić niezależność badania, proces ankietowania prowadzi Deloitte Polska.

Ankieta będzie dostępna do 20 grudnia 2023 r. włącznie pod adresem: Grupa Enea – ankieta dla interesariuszy

Raport Grupy Kapitałowej Enea za rok 2022, prezentujący najważniejsze informacje niefinansowe.

Raportowanie niefinansowe

16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, dyrektywa CSRD). Po dacie opublikowania dyrektywy kraje członkowskie mają 18 miesięcy na implementowanie dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Dyrektywa CSRD zastąpi obecną dyrektywę 2014/95/EU dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

Dyrektywa ta stanowi element kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonego finansowania wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.