GPW we współpracy z EBOiR opublikowała aktualizację przewodnika „Wytyczne do raportowania ESG” [WIDEO]

GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów.

Raportowanie czynników środowiskowych, społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego to zagadnienie, które staje się coraz bardziej istotne dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co za tym idzie, znaczenia nabiera także raportowanie niefinansowe.

Uwzględniając zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach, GPW przygotowała wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju aktualizację „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”.

– W ciągu ostatnich dwóch lat pojawiło się wiele nowych regulacji w zakresie zarówno samego stosowania ESG, a także raportowania ESG. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako organizator platformy obrotu dla około 800 spółek chce być dla nich przewodnikiem w kierunku dostosowywania się do tego ważnego trendu. Dlatego też, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz zewnętrznym doradcą Steward Redqueen, postanowiliśmy dokonać aktualizacji „Przewodnika do raportowania ESG”, który powstał w 2021 roku. W ramach przewodnika pokazywane są wszystkie definicje związane z tematem ESG. Odnosimy się również do tego, w jaki sposób w firmie wprowadzić zasady raportowania ESG (…), a także wskazywane są praktyczne wskaźniki, które można zastosować w danym sektorze dla danej spółki, tak zwane KPI – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.
– Mamy nadzieję, że będzie to bardzo użyteczny materiał i zarazem narzędzie do praktycznego zastosowania dla wielu spółek oraz pomoże im w przystosowaniu się do zrównoważonego rozwoju – dodała Izabela Olszewska.

Z dokumentem „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” można zapoznać się na stronie internetowej GPW.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl