Raport Deloitte: Dlaczego bioróżnorodność ma znaczenie dla biznesu?

Raport „Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape. A Guide for Companies to Thrive in the Era of Nature Emergency” to publikacja, w której eksperci Deloitte, we współpracy z partnerami, Respect Energy oraz WWF, kompleksowo przedstawiają zagadnienie bioróżnorodności oraz jej wpływu na działalność biznesową na całym świecie.

Jak piszą w omówieniu raportu eksperci Deloitte, biznes i natura są ze sobą nierozerwalnie związane, a zaburzenie bioróżnorodności niesie poważne konsekwencje dla firm i całego ekosystemu, w którym działają.

World Economic Forum szacuje, że ponad 44 biliony dolarów rocznej wartości ekonomicznej jest zagrożona zakłóceniami wynikającymi z utraty różnorodności biologicznej. W rzeczywistości, cała światowa wymiana handlowa i zachowanie ciągłości biznesu zależy od stanu przyrody. Dlatego też eksperci Deloitte postawili sobie za zadanie zbadanie, jakie jest znaczenie różnorodności biologicznej dla przedsiębiorstw a także zweryfikowanie poziomu wiedzy sektora prywatnego o bioróżnorodności.

Co opisuje raport?

Raport kompleksowo opisuje w jaki sposób gospodarka, społeczeństwo i biznes są zależne od natury i jej ekosystemów a także wykazuje jak utrata bioróżnorodności wpływa na funkcjonowanie wszystkich światowych systemów.

Ponadto, wskazuje w jaki sposób poszczególne sektory gospodarki, poprzez odpowiednie działania mogą mitygować ryzyka związane z utratą bioróżnorodności a także wykorzystywać szanse płynące ze wzmacniania natury i jej ekosystemów. Aby wzbogacić publikację o praktyczne wnioski, przeprowadzono badanie wśród blisko 100 przedstawicieli firm z 11 sektorów z obszaru UE.

Rzeczywisty poziom wiedzy i działań

Rekomendacje i wyniki analizy nie mogą jednak pozostać w oderwaniu od rzeczywistego poziomu wiedzy i działań podejmowanych przez środowiska biznesowe. Aby wzbogacić raport o aktualną perspektywę rynkową, zespół Deloitte przeprowadził pierwszą edycję badania „Business Case for Nature” wśród dyrektorów, managerów i specjalistów ds. ESG z całego świata (w przeważającej mierze z Europy). Odpowiedzi ankietowanych zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2023 r. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 91 firm z różnych sektorów w 19 krajach.

Pytania zostały podzielone na 6 głównych kategorii: wpływ, potencjalne zaangażowanie i inicjatywy, możliwości, przeszkody, wskaźniki i cele, zarządzanie i raportowanie.

Na czym skupiają się firmy?

Raport wykazuje, że firmy przeważnie skupiają swoje wysiłki na przestrzeganiu przepisów, głównie tych związanych z emisjami i negatywnym wpływem na środowisko, ponieważ regulacje nadal nie obejmują kompleksowo aspektu różnorodności biologicznej. W związku z tym wiele firm priorytetowo traktuje zgodność z obowiązującymi przepisami zamiast proaktywnie zajmować się ochroną bioróżnorodności. Inną przeszkodą utrudniającą skoordynowane działania mające na celu zapobieganie utracie bioróżnorodności jest ograniczone zrozumienie jej potencjalnego wpływu na działalność biznesową.

Jak mitygować negatywny wpływ biznesu na przyrodę?

Aby skutecznie mitygować negatywny wpływ biznesu na przyrodę i sprostać stojącym przed wszystkimi uczestnikami rynku wyzwaniom, potrzebny jest skoordynowany wysiłek obejmujący współpracę organów regulacyjnych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw i ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska ze środowisk akademickich oraz trzeciego sektora. Mapa drogowa bioróżnorodności, czyli zbiór rekomendowanych działań do podjęcia przez przedsiębiorstwa to zbiór wskazówek, jak zapobiegać utracie różnorodności biologicznej.

Cały komunikat i raport do pobrania znajdują się na stronie Deloitte.

Źródło: Deloitte