Trwa kampania społeczna “Gotowi, do startu… Nie!”,

Aż 40% usamodzielnionych wychowanków domów dziecka nie ma stałej pracy, a tylko co piąty badany (18%) przyznaje, że otrzymał pomoc w znalezieniu mieszkania – wynika z Raportu „Start w dorosłość” zrealizowanego na zlecenie Fundacji Dobrych Inicjatyw. Trwa kampania społeczna “Gotowi, do startu… Nie!”, której celem jest zwrócenie uwagi na alarmującą sytuację młodych dorosłych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Fundacja Dobrych Inicjatyw zainicjowała kampanię społeczną „Gotowi, do startu… Nie!”. Jej centralnym punktem jest pierwszy od lat, kompleksowy Raport „Start w dorosłość. Sytuacja młodych dorosłych po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej”. Publikacja stanowi diagnozę sytuacji osób usamodzielnionych i wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także potrzeb placówek w zakresie przygotowywania podopiecznych do samodzielności w dorosłym życiu.

Jaki los czeka usamodzielnionych za progiem placówki?

Wg danych GUS w 2022 roku 58% młodzieży po 18. roku życia opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą założyło własne gospodarstwo domowe, z kolei aż 34% powróciło do środowisk dysfunkcyjnych, z których do niej trafiło. Na jakie wsparcie mogą liczyć i czy oferowana przez państwo pomoc jest wystarczająca? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukali inicjatorzy Raportu.

– Oddaliśmy głos 424 wychowankom i 453 pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli tzw. domów dziecka. Badania przeprowadzone na potrzeby naszego raportu pokazały, że wielu podopiecznych po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej wpadnie w tzw. „czarną dziurę”. Jako solidarne społeczeństwo mamy obowiązek naprawić tę sytuację i upomnieć się o dzieci oraz młodzież, które zostały zawiedzione w podstawowej komórce społecznej – we własnej rodzinie. Raport to dopiero pierwszy krok na drodze do realnej zmiany systemowej, do której będziemy dążyć wraz z innymi organizacjami pozarządowymi – mówi Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Kampania ma na celu nie tylko diagnozę sytuacji i budowanie świadomości społecznej na temat problemów, z jakimi zmaga się instytucjonalna piecza zastępcza w Polsce. Kluczowa jest zmiana systemowa, mająca silne poparcie społeczne. Dlatego Fundacja Dobrych Inicjatyw apeluje o nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwalenie innych aktów prawnych sprzyjających określonym zmianom w pieczy instytucjonalnej oraz koordynację prac instytucji publicznych (w tym samorządowych). Aby osiągnąć założone cele FDI przygotowała petycję, której treść znajduje się na stronie: https://fdi.org.pl/petycja/

Kampania rozpoczęła się od konferencji prasowej 7 grudnia, podczas której miała miejsce premiera raportu „Start w dorosłość”. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Rzeczniczka Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak, przedstawiciele i przedstawicielki NGOsów wspierających podopiecznych instytucjonalnej pieczy zastępczej, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu oraz usamodzielniona wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Kampanii towarzyszą działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych oraz reklamy outdoorowe w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Warszawie, w tym w warszawskim metrze (M1, M2) i w tramwajach warszawskich, a także na ekranach bankomatów Planet Cash.

Grafiki i animacje przedstawiają młodego mężczyznę – usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dane pochodzącymi z Raportu „Start w dorosłość’, które uzasadniają hasło kampanii „Gotowi, do startu… Nie!” – mówią o tym, że młodzi dorośli opuszczający placówki nie są gotowi do samodzielnego podejmowania wyzwań dorosłego życia.

Właściciele nośników nie pozostali obojętni wobec potrzeby nagłośnienia przekazu kampanii, udostępniając formaty reklamowe na preferencyjnych warunkach. Firma IT CARD, właściciel sieci Planet Cash, zaoferowała swoje nośniki pro bono.
Działania reklamowe będą realizowane do końca stycznia 2024 r. Komunikacja wyników raportu planowana jest przez cały kolejny rok. Raport „Start w dorosłość” dostępny jest pod linkiem: https://fdi.org.pl/raport/

Równolegle pod przewodnictwem Fundacji Dobrych Inicjatyw tworzy się sojusz organizacji pozarządowych zajmujących się instytucjonalną pieczą zastępczą. W wewnątrzsektorowe konsultacje włączyli się m.in.: Fundacja Atalaya, Fundacja Samodzielni Robinsonowie, Fundacja Szczęśliwej Drogi, Fundacja One Day oraz ekspertki z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.