PwC: Tylko 19 proc. firm jest technologicznie gotowych na raportowanie CSRD i ESRS

ESG w dobrach​ konsumenckich​ i handlu detalicznym

Choć niemal połowa ankietowanych firm do tej pory publikowała raporty ESG, tylko 19% jest technologicznie gotowych na raportowanie CSRD i ESRS – informuje PwC Polska.

  • 48% ankietowanych firm deklaruje, że dotychczas publikowało raporty ESG​, jednak jedynie 19%​ jest gotowych pod względem technologicznym ​na wyzwanie, jakim​ jest raportowanie zrównoważonego rozwoju wg CSRD i ESRS.
  • 25%​ ankietowanych podmiotów deklaruje, że zrealizowała lub realizuje znaczącą liczbę procesów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju​, a 20%​ deklaruje, że ich strategia biznesowa zawiera jasno określone cele zrównoważonego rozwoju.
  • W przypadku firm z centralą zagraniczną to aż 67%.
  • Jednocześnie 22%​ ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje, że przeprowadziło oceny ryzyk ESG w łańcuchu dostaw​ a 24%​ firm​ wskazuje, że liczy ślad węglowy​.

Takie są wyniki z przeprowadzonego przez PwC Polska badania „Wyboista droga do zrównoważonego rozwoju​. Technologia, strategia i raportowanie, czyli ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym”.

ESG a sektor dóbr konsumenckich

Regulacje z zakresu ESG (kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) oraz zmieniające się trendy w finansowaniu mają coraz większy wpływ na sektor dóbr konsumenckich i handlu detalicznego. Jak pokazuje badanie, firmy z sektora coraz częściej uwzględniają w swoich działaniach kwestie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności oraz transparentnego zarządzania.

Wprowadzane regulacje, tuż obok oczekiwań konsumentów, w znaczący sposób mobilizują przedsiębiorstwa do podejmowania działań, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i promowanie sprawiedliwych praktyk społecznych. Może to prowadzić do innowacji w produktach, poprawy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także wprowadzaniu transparentnych działań komunikacyjnych tak, żeby zyskać zaufanie klientów i inwestorów.​

ESG a przewaga konkurencyjna

– Sektor dóbr konsumenckich i handlu detalicznego jest szczególnie wrażliwy na kwestie zrównoważonego rozwoju. Oczekiwania wobec firm są wysokie – dziś konsumenci, chociaż wciąż wrażliwi na czynnik cenowy, coraz większą uwagę przykładają do czynników środowiskowych i społecznych. Ich wybory są bardziej świadome niż jeszcze kilka lat temu.​ W życie wchodzą także liczne regulacje, które kładą nacisk na transparentne działania i większą odpowiedzialność przedsiębiorstw. Dlatego dziś, jeśli firmy chcą zachować przewagę konkurencyjną i wciąż prężnie się rozwijać, nie mogą pomijać kwestii ESG. Jednak branża dóbr konsumenckich wciąż ma tu wiele do zrobienia – mówi Mieczysław Gonta, partner PwC Polska,​ lider zespołu ds. handlu detalicznego ​i dóbr konsumpcyjnych w PwC CEE i w PwC Polska.

Konsumenci a strategia biznesowa

Wiele przedsiębiorstw ma przed sobą długą drogę, aby w pełni być przygotowanym do spełnienia wymogów regulacyjnych z zakresu ESG. Długofalowe zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju staje się więc nie tylko kwestią wizerunkową, lecz także strategią biznesową, która może przynieść korzyści finansowe i wzmocnić pozycję rynkową firm w sektorze dóbr konsumenckich oraz handlu detalicznego.​

Rosnący nacisk na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest wyłącznie wynikiem działań inwestorów czy regulatorów – znaczącą rolę w podnoszeniu rangi inicjatyw ESG odgrywają także konsumenci. Dzisiejsi konsumenci są wyjątkowo świadomi, a często też zaniepokojeni wpływem na środowisko i społeczeństwo – nie tylko produktów, z których korzystają, ale też produkujących je firm.

Strategie biznesowe a ESG

Coraz częściej oczekują, żeby firmy postępowały w sposób odpowiedzialny i transparentny i aktywnie dążyły do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W rezultacie firmy włączają czynniki ESG w swoje strategie biznesowe, zobowiązując się czy to do zmniejszenia swojego śladu węglowego, zwiększenia różnorodności, czy poprawy praktyk w zakresie zarządzania relacjami ze swoimi dostawcami.​

– Zrównoważony rozwój wciąż nie jest uwzględniany w strategiach biznesowych. Zaledwie 25% ankietowanych przedsiębiorstw zrealizowała lub realizuje znaczącą liczbę procesów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. To niepokojąco niewielki odsetek, zwłaszcza biorąc pod uwagę wchodzące w życie regulacje zobowiązujące do raportowania, jak np. unijna dyrektywa CSRD. Co więcej, aż 81% respondentów nie jest obecnie gotowych w aspekcie technologicznym do takiego raportowania – mówi Tomasz Barańczyk​, partner PwC Polska,​ lider inicjatyw ESG w PwC Polska.​

Udział w rynku a wartości

Niedostosowanie się do wymagań klientów grozi ograniczeniem udziału w rynku, gdyż konsumenci coraz częściej łączą zakupy z wyznawanymi wartościami. Nieetyczne działania to także ryzyko reputacyjne, bo dzięki mediom społecznościowym klienci szybko potrafią pociągnąć do odpowiedzialności nawołując do bojkotu lub aktywizując do propagowania niekorzystnych informacji. Konsumenci odgrywają więc kluczową rolę w obszarze ESG, zmuszając firmy do priorytetowego traktowania kwestii zrównoważonego rozwoju i regularnego o nich informowania.​

Raport można pobrać TUTAJ

Przeczytaj też https://raportcsr.pl/pwc-banki-pozostaja-na-drodze-zielonej-transformacji-pomimo-dodatkowych-wyzwan/

Źródło: PwC Polska