PwC: Banki pozostają na drodze zielonej transformacji, pomimo dodatkowych wyzwań

Kwestie ESG, czyli kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem wewnętrznym (Environmental, Social, Governance) zdążyły już wpisać się w rzeczywistość działania instytucji finansowych w Polsce – informuje PwC Polska w 3 edycji Raportu „Zielone finanse”.

Realizując założenia Porozumienia Paryskiego, Zielony Ład wraz z innymi deklaracjami politycznymi wytycza ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej europejskiej gospodarki, w tym do zerowej emisyjności UE do 2050 roku. Żeby zrealizować te założenia potrzebne jest przekierowanie przepływu kapitału w kierunku bardziej zrównoważonych inwestycji.

Odzwierciedlają to aktualne i kształtujące się wymogi regulacyjne oraz wytyczne dla europejskiego sektora finansowego w zakresie ESG, które wywierają presję na sektor finansowy odgrywający wiodącą rolę w finansowaniu „zielonej transformacji”. Wprowadzane regulacje z coraz większą siłą oddziaływują również na banki działające w naszym kraju.

Zielone finanse widziane oczami banków

Jak wygląda transformacja środowiskowa i społeczna z perspektywy banków działających w Polsce? Jakie są największe wyzwania, z którymi muszą się mierzyć? Odpowiedzi na te pytania znalazły się już po raz trzeci – w kolejnym raporcie PwC Polska pt. „Zielone finanse”, bazującym na wynikach anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli banków w Polsce.

Raport jest dostępny na stronie PwC Polska

Źródło: PwC Polska