Provident wspiera rodzinę

“Wokół nas” to program ogólnopolski, skierowany do lokalnych społeczności, zwłaszcza tych  żyjących w mniejszych miejscowościach. Celem programu jest pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów. W tym roku Provident koncentruje się na pomocy rodzinie. Firma pomoże w realizacji wybranych projektów, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowemu rodzin oraz edukacja.

Nasza firma od lat wspiera społeczności lokalne, budując trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje. Program Wokół Nas to ważny element długofalowej strategii odpowiedzialności społecznej Providenta. Stanowi element partnerskiej platformy współpracy, wymiany doświadczeń i realizacji ważnych potrzeb skupionych wokół rodziny. Celem programu jest włączenie finansowe i społeczne co wpływa na równowagę życia rodzinnego – mówi Adam Czarnecki, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności, Provident Polska S.A.

Zgłoszenia można wysylac do 25 kwietnia 2014 r.

Więcej: www.csr-provident.pl