Program Stypendialny na warszawskiej Pradze Południe

Grupa Inwest – warszawska firma deweloperska rozpoczęła działania w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. We wrześniu powołany został Program Stypendialny skierowany do aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na warszawskiej Pradze Południe, gdzie przedsiębiorca realizuje większość swoich inwestycji budowlanych.

 

Misją Programu Stypendialnego Grupy Inwest jest promowanie wśród młodzieży idei zaangażowania społecznego i pracy nad sobą. Co więcej, inicjatywa ta już teraz jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy lokalnym przedsiębiorcą a instytucją użyteczności publicznej. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli firmy i trzech szkół, na naszych oczach powstaje silne partnerstwo wspólnie inwestujące w dobrą zmianę na Pradze Południe, a przedstawiciele Grupy Inwest deklarują, że Program Stypendialny będzie działaniem wieloletnim.

W ramach I-wszej edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest, do współpracy przystąpiły trzy Gimnazja: Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 22 i Gimnazjum nr 28 i właśnie do ich uczniów skierowany jest Program Stypendialny.

Uczniowie tych szkół chcący ubiegać się o stypendium muszą spełnić trzy kryteria:

  1. średnia ocen na I semestr nie niższa niż 4,3;
  2. udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;
  3. udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych, lub artystycznych.

Uczniowie już teraz zachęcani są do rozwijania swoich pasji, angażowania się w przedsięwzięcia kulturalne, naukowe, sportowe lub społeczne i stawiania sobie ambitnych celów. Pod koniec semestru będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami i wystartować w konkursie o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium w ramach I edycji Programu, w wysokości 300 zł miesięcznie, będzie wypłacane przez cały drugi semestr (od lutego do czerwca 2016 roku).

Grupa Inwest od kilkunastu lat prowadzi inwestycje mieszkaniowe na warszawskiej Pradze Południe. Jako warszawski deweloper oddaje do użytku kameralne budynki wielorodzinne. Teraz chce mocniej zaangażować się w sprawy ważne dla lokalnej społeczności i podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego.

– „Edukacja jest motorem wszelkich zmian. To obecni gimnazjaliści za kilka lat będą gospodarzami na Pradze Południe, a więc dzielnicy, która jest nam tak bliska, będą zakładać swoje firmy, uczyć nasze dzieci w szkołach, czy pilnować porządku publicznego. Dlatego tak ważne jest, aby wesprzeć ich starania w stawaniu się odpowiedzialnymi i dobrymi osobami, a także promować idee pracy nad sobą i zaangażowania społecznego.” – mówi Piotr Hofman, prezes Zarządu HM Inwest S.A.

Więcej: www.grupainwest.pl/program-stypendialny