Dachser po raz kolejny wspiera Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną

Dachser, polska organizacja reprezentująca działającego globalnie operatora logistycznego, po raz piąty została partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której co roku biorą udział tysiące młodych ludzi. Firma Dachser najlepszych uczestników olimpiady zaprasza na płatne, dwuletnie staże.

 
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych przygotowujących przyszłych techników spedytorów i logistyków. Cele, jakie przyświecają jej organizatorom, to rozbudzenie zainteresowania logistyką wśród młodych ludzi oraz włączenie się w proces edukacji w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada organizowana jest od 2008 roku i co roku bierze w niej udział coraz większa liczba młodzieży. W ostatniej edycji 2014/2015 uczestniczyło blisko 7,5 tysiąca uczniów.

Partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jesteśmy już po raz piąty. To jedno z lepszych przedsięwzięć na naszym rynku edukacji logistycznej. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, z którą współpracujemy od lat, dzięki temu konkursowi wiedzy ma ogromny wpływ na poprawę jakości kształcenia młodych logistyków w polskich szkołach średnich – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu  Dachser w Polsce. Olimpiada logistyczna wyłoniła wielu zdolnych, młodych ludzi pragnących związać swoją przyszłość zawodową z logistyką. Wielu z nich zaprosiliśmy do udziału w naszym autorskim programie stażowym, trwającym dwa lata – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Stażyści Dachser otrzymują wynagrodzenie i uczą się podstaw logistyki nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce, pracując po kilka miesięcy w różnych działach firmy. Najczęściej po zakończeniu stażu otrzymują propozycję stałego zatrudnienia. W ten sposób firma pozyskała już kilkunastu pracowników, świetnie znających nie tylko zagadnienia związane z logistyką i spedycją, a także organizację Dachser.

Pierwszy etap tegorocznej olimpiady na poziomie szkół średnich odbędzie się 7 października. Wyniki zostaną ogłoszone 30 października, a drugi etap, okręgowy, zaplanowano na 1 grudnia. Trzeci etap, będący już finałem, odbędzie się 4 marca 2016 roku. Wyniki poznamy 21 marca, a gala, na której zostaną ogłoszone i wręczone zostaną nagrody, odbędzie się 15 kwietnia. Partnerem oficjalnym olimpiady jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerami merytorycznymi: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Firma Dachser jest złotym partnerem przedsięwzięcia.