Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia to nowa szansa na pracę dla młodych

W piątek, 25 września 2015 roku, sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia pozwalającą na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy sami wybiorą pracodawcę, a rząd przez rok będzie zwracał zatrudniającym ich firmom równowartość płacy minimalnej ze wszystkimi składkami. W zamian za to firma będzie musiała zatrudnić młodego człowieka na umowie o pracę bez dopłat przez kolejny rok. Program ma wejść w życie od 2016 roku. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Pracy. Szacuje się, że dzięki temu zatrudnienie może zyskać nawet 100 000 młodych ludzi. Nowelizację komentuje Mariola Raudo, HR Biznes Partner i Kierownik ds. Rekrutacji, Nestlé Polska S.A.

 

Bezrobocie wśród ludzi młodych od lat utrzymuje się na wysokim poziomie mimo regularnych niewielkich tendencji spadkowych. Osoby do 25. roku życia to grupa, w której bezrobocie jest najwyższe spośród wszystkich grup wiekowych. Nestlé od lat prowadzi działania na rzecz właśnie tej grupy wiekowej i wspierania jej we wchodzeniu na rynek pracy. Młodzi są przyszłością naszą i naszej gospodarki, nie możemy pozostawiać ich samym sobie w kwestii tak istotnej jak ich zatrudnienie i rozwój kompetencji pracowniczych.

W ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth już w 2013 roku zainicjowaliśmy szereg działań biznesu we współpracy z sektorem publicznym, mających na celu walkę z bezrobociem osób do 30. roku życia. W Polsce oraz na szczeblu europejskim regularnie spotykamy się z przedstawicielami władz i rozmawiamy o tym, co my jako pracodawcy wraz z sektorem rządowym oraz środowiskiem akademickim, możemy zrobić na rzecz walki z bezrobociem młodzieży.

Refundowanie przez państwo części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia, w zamian za które pracodawca będzie musiał zatrudnić młodego człowieka na umowie o pracę przez dwa lata, jest uczciwą propozycją dla obu stron – państwa i pracodawców, na której zyska przede wszystkim młodzież. Mamy nadzieję, że jak najwięcej pracodawców przekona to do inwestowania w tę grupę wiekową.

Obserwując naszych partnerów biznesowych, których zapraszamy do “Sojuszu dla Młodych”, czyli partnerstwa polegającego na wspieraniu osób wchodzących na rynek pracy oraz organizacji i promocji płatnych praktyk, widzimy, że wśród pracodawców jest coraz większa świadomość skali problemu, jakim jest bezrobocie ludzi młodych. Mamy nadzieję, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia przyczyni się do redukcji umów określanych jako śmieciowe dla osób po studiach i większej liczby ofert pracy dla nich.

Mariola Raudo, HR Biznes Partner i Kierownik ds. Rekrutacji, Nestlé Polska S.A.