Powstała pierwsza stacja recyklingu

RecyclingObiekt został objęty patronatem Ambasady Szwecji. Ambasador Staffan Herrström wraz z Hanną Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy dokonali oficjalnego otwarcia przecinając wstęgę wyplataną z makulatury.

STENA EKOSTACJA to doskonały przykład szwedzkich rozwiązań prośrodowiskowych łączących ekologię z ekonomią. Warszawa to piękne, zielone miasto. Mam nadzieję, że otwierany przez nas dziś obiekt będzie chętnie odwiedzany przez jej mieszkańców i sprawi, że będzie jeszcze bardziej „zielona”. – powiedział w czasie otwarcia Ambasador Szwecji.

W swoim przemówieniu Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że udział przedsiębiorstw prywatnych w budowie systemu związanego z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach ma dla miasta ogromne znaczenie i świadczy o poczuciu odpowiedzialności tych firm za środowisko naturalne.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyła zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, z której dochód zasili program Fundacji Nasza Ziemia Zielona Stopa Filantropa, którego celem jest wymiana sprzętów na energooszczędne w dziecięcych ośrodkach opiekuńczych.

Ciekawym akcentem był występ Recycling Band – wyjątkowego zespołu grającego na instrumentach z odpadów.

Na terenie inwestycji Stena Recycling będzie prowadziła także program edukacyjny. W STENA EKOSTACJI powstał specjalny salon pokazowy (showroom), w którym na konkretnych przykładach wyjaśniana jest idea recyklingu. We współpracy z IKEA prezentowane są też proste pomysły na proekologiczne rozwiązania w domu, które mogą pomóc każdemu na co dzień przyczyniać się do lepszego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez prawidłową segregację odpadów, stosowanie materiałów z recyklingu czy energooszczędnych żarówek LED.

Źródło: Stenaekostacja.pl