Posłuchaj głosu rozsądku. Bezpieczny przejazd

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu partnera - firmy Track Tec, czołowego europejskiego producenta materiałów do budowy nawierzchni kolejowej.

Pośpiech, ignorancja i brawura, to główne przyczyny śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowych. Od lat w całej Polsce trwa kampania „Bezpieczny Przejazd”, której celem jest zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych.

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią mniej niż jeden procent wszystkich wypadków komunikacyjnych. – To nie zwalnia nas ze starań ograniczenia ich do zera. Za każdym z nich stoi ludzka tragedia. Dla nas stłuczka, kolizja czy potrącenie to nie jest kolejna cyfra do statystyk tylko człowiek, którego spotkało nieszczęście – tłumaczą organizatorzy kampanii i dodają, że w ostatnich latach rocznie dochodzi do około 200 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. – To wciąż o wiele za dużo. Dlatego tak ważne jest ciągłe edukowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podstawowymi założeniami kampanii „Bezpieczny Przejazd” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych oraz zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Celem organizatorów, poprzez akcje edukacyjne, jest kształtowanie odpowiedzialnych zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Posłuchaj głosu rozsądku. Zapamiętaj!

  • Nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy sygnalizacja miga na czerwono.
  • Zawsze zatrzymuj się przed znakiem stop, aby upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.
  • Nigdy nie próbuj „zdążyć” przed nadjeżdżającym pociągiem.
  • Nie wjeżdżaj na przejazd przy zamykających się lub otwierających się rogatkach.
  • Nigdy nie omijaj zamkniętych półrogatek.
  • Nie wjeżdżaj na przejazd, kiedy nie masz możliwości kontynuowania jazdy.

Pomysł na kampanię społeczną „Bezpieczny Przejazd” powstał w 2005 r. Jej podstawowym celem było kształtowanie właściwych postaw u wszystkich uczestników ruchu drogowego.