PKP CARGO dla pracowników

Z Zenonem Kozendrą, pełnomocnikiem zarządu ds. strategii personalnej PKP CARGO S.A., rozmawiał Waldemar Sosnowski.

CSR to nie tylko ochrona środowiska czy współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami, ale także działania na rzecz pracowników. W jaki sposób PKP CARGO realizuje się na tym polu?

PKP CARGO od kliku lat konsekwentnie wdraża Corporate Social Responsibility. Zespół zarządzający CSR umiejscowiony jest w HR i dlatego większość projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu wdrożonych w spółce dotyczy właśnie działań skierowanych do pracowników. Znaczącymi projektami w tym obszarze są m.in.: „Zdrowa Firma” – projekt zmniejszania stresu zawodowego wśród pracowników i optymalizacji miejsca pracy, projekt skierowany do młodych pracujących rodziców  – „Rodzic w pracy” oraz projekt promujący zdrowy i aktywny styl życia – „Firma przyjazna bieganiu”.

PKP CARGO otrzymało wyróżnienie w XI edycji Raportu za oryginalne i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej z okazji 10-lecia Spółki, w tym m.in. za „Ekspedycję Mont Blanc” i Konkurs „Niezwykli ludzie PKP CARGO”. Czy to jedyne projekty tego typu?

Osiągnięcie przez pracowników PKP CARGO najwyższego szczytu Europy było okazją do symbolicznego zakomunikowania kierunku zmian i aspiracji spółki. Projekt „Niezwykli ludzie PKP CARGO” zaangażował setki pracowników i ukazał jak wiele mają pasji oraz w jakie szczytne inicjatywy angażują się w swoim wolnym czasie. Korzyści wynikające z realizacji nietypowych projektów zmotywowały nas do dalszych działań. W ubiegłym roku poprzez projekt „Firma przyjazna bieganiu”  rozpoczęta została aktywizacja sportowa i kreowanie wśród pracowników postaw zdrowego stylu życia. W ramach realizacji projektu zespół biegaczy składający się z pracowników PKP CARGO wystartował w I Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski w Maratonie, rozgrywanych podczas 34. Maratonu Warszawskiego we wrześniu 2012 r. W skład zespołu wchodziło siedem osób, w tym dwie kobiety.  Wszyscy biegacze  zespołu PKP CARGO w dobrej formie przekroczyli linię mety na Stadionie Narodowym. Uzyskane wyniki naszych sportowców pozwoliły spółce osiągnąć jedno z czołowych miejsc w kategorii zespołów firmowych.

Dużym problemem jest w Polsce pomoc młodym matkom w powrocie do kariery zawodowej. Jakie rozwiązania w tym zakresie wprowadziliście?

W PKP CARGO realizowany jest projekt „Rodzic w pracy”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników w zakresie przepisów prawa i aspektów psychospołecznych związanych z pełnieniem funkcji pracującego rodzica. Projekt ma także na celu właśnie ułatwienie powrotu do pracy młodym matkom po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Realizacja projektu odbywa się poprzez stronę intranetową dedykowaną pracującym rodzicom. Znajdują się na niej przydatne informacje prawne, związane np. z urlopem macierzyńskim i wychowawczym oraz aspekty prawne dotyczące czasu pracy młodych rodziców.
Pracujący rodzice w intranecie mogą znaleźć także materiały szkoleniowe. E-learnig dotyczy nie tylko aspektów formalno-prawnych, ale przede wszystkim obszarów psychospołecznych związanych z pełnieniem obowiązków rodzicielskich, a w szczególności z czasowym oderwaniem od pracy związanym np. z urlopem macierzyńskim. Materiały mają także ułatwić młodym matkom podjęcie decyzji o powrocie do pracy po przerwie związanej z urlopem. Każdy młody rodzic może także skonsultować się z wewnętrznym konsultantem dedykowanym do spraw rodziców w pracy.

Spółka zatrudnia obecnie prawie 24 tys. osób. W tak dużej organizacji działania mające na celu motywację i rozwój pracowników na pewno odgrywają dużą rolę?

Motywacja i rozwój zawodowy pracowników to niewątpliwie obszary kluczowe dla HR, który działa odpowiedzialnie względem pracowników i zarządu. Duża skala organizacji i ogromna liczba odbiorców wdrażanych przez HR pomysłów, zwiększa poczucie odpowiedzialności. Duża świadomość konieczności rozwoju zawodowego pracowników dla utrzymania konkurencyjności firmy była realizowana także w czasie, gdy spółka przygotowywała się do zmian organizacyjnych. Szkolenia i działania rozwojowe pozwoliły przygotować personel do nowych wymagań. Za działania z obszaru szkoleniowego, które poprzedzały restrukturyzację zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazły się katalogu dobrych praktyk CSR.

Macie na pewno czym pochwalić się w zakresie CSR, jeśli chodzi o działania na rzecz pracowników, ale to nie wszystko. Od lat działacie na rzecz wsparcia zabytków polskiego kolejnictwa, a przecież już niedługo „Parada Parowozów”…

Dbałość o zachowanie historycznego taboru kolejowego zgromadzonego w skansenie kolejowym w Chabówce, którego spółka jest właścicielem oraz parowozowni w Wolsztynie, jedynej czynnej parowozowni w Europie, której PKP CARGO jest mecenasem, to dla nas od wielu lat przedmiot dumy i zadowolenia. 20. jubileuszową Paradę Parowozów PKP CARGO zaplanowaliśmy na 27 kwietnia 2013 roku. Jako organizator tej imprezy deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby jubileuszowa Parada Parowozów była wyjątkowa i przyciągnęła rekordową liczbę gości.
PKP CARGO włącza się także w inne wydarzenia związane z promocją historii. 26 grudnia 2012 r. zabytkowy parowóz Ol 49-59  i  zabytkowe wagony  Bi  należące do przewoźnika wzięły udział w inscenizacji przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania. Wielki patriota i polityk w 1918 roku przyjechał na poznański dworzec boczny (cesarski), a jego obecność dała impuls do rozpoczęcia Postania Wielkopolskiego.

Jakie są plany w obszarze CSR w spółce w roku 2013?

Na tegoroczne plany miał wpływ raport po audycie przeprowadzonym przez PwC, który realizowany był w ramach weryfikacji przed przystąpieniem PKP CARGO do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Pozytywna weryfikacja pozwoliła spółce znaleźć się w gronie firm, dla których działania na rzecz odpowiedzialności w biznesie są istotne. W nowy rok weszliśmy z projektem e-learningowym zwiększającym wiedzę w zakresie CSR wśród dużej liczby pracowników. W roku 2013 chcemy także zwiększyć oddziaływanie CSR w różnych istotnych obszarach funkcjonowania firmy, m.in. ochronie środowiska. Oczywiście nadal istotne będą dla nas projekty skierowane do pracowników i w tym obszarze planujemy przygotować spółkę do audytu w zakresie Normy Ssocial Accountability 8000.