Nienieodpowiedzialni w branży finansowej

W października br. odbyła się konferencja pt.: Nienieodpowiedzialni poświęcona odpowiedzialności w sektorze usług finansowych. Konferencja jest początkiem projektu o tej samej nazwie, który będzie realizowany przez twórców wydarzenia, czyli ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych oraz Fundację Będę Kim Zechcę. O konferencji oraz planach związanych z projektem z Arturem Nowakiem-Gocławskim, prezesem Grupy ANG S.A rozmawia Adam Domagała.

W październiku odbyła się konferencja pt. Nienieodpowiedzialni.pl. Jak Pan podsumuje to wydarzenie?

Cieszę się, że nasze zaproszenie na konferencję przyjęli zarówno najważniejsi przedstawiciele branży finansowej, a także przedstawiciele instytucji związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dokładając do tego ciekawy program, żywą dyskusję (moderowaną w części przez Macieja Samcika, m.in. autora bloga Subiektywnie o finansach) oraz sporą grupę słuchaczy – mam wrażenie, że stworzyliśmy nową w branży finansowej formułę konferencji.

Proszę powiedzieć coś więcej nt. projektu, którego częścią była konferencja.

Projekt Nienieodpowiedzialni.pl jest inicjatywą moją i moich biznesowych przyjaciół z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Projektem zarządza i będzie dalej go rozwijać Fundacja Będę Kim Zechcę, założona przez Grupę ANG, a finansowana w lwiej części przez członków naszej Spółdzielni. Ponieważ od wielu lat naszym zawodowym światem jest branża finansowa dobrze rozumiemy jej problemy i wyzwania, które przed nią stoją. Dlatego chcieliśmy stworzyć projekt, który będzie o tym mówił, będzie pomagał nam i naszym branżowym koleżankom i kolegom w doskonaleniu swoich organizacji, z uwzględnieniem tego co umownie zawiera się w CSR. Jeśli chodzi o samą konferencję to udało się nam porozumieć z Andrzejem Roterem, szefem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, współorganizatorem Konferencji Prakseologiczno Etycznej, ws. stworzenia wspólnego projektu. Połączyliśmy siły i zorganizowaliśmy jedno wspólne wydarzenie.

Czym jest CSR dla branży finansowej?

Myślę, że tym samym co w większości branż – prowadzeniem przedsiębiorstw w równowadze trzech żywiołów – biznesu, społeczności i środowiska. Wymaga to wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i wzięcia na barki obowiązku pozytywnego wpływu na nasze otoczenie. Specyfika branży finansowej oznacza możliwość bardzo dużego wpływu na świat, zarówno negatywnego, tu dobrym przykładem jest kryzys z 2008, ale też pozytywnego, czyli potężne możliwości branży na realizowanie zrównoważonego rozwoju.

Jakie inicjatywy z zakresu CSR podejmuje Grupa ANG?

Nie jesteśmy dużą organizacją, więc nasze działania nie są jeszcze spektakularne. Wydaje mi się, że nasze zainteresowanie CSR wynika z tego, że od lat staramy się rozwijać w sposób zrównoważony. Uwzględnianie w codziennym działaniu aspektu wszystkich naszych interesariuszy, myślenie kategoriami kapitału ludzkiego, a nie zasobów ludzkich. Realizujemy to m.in. poprzez otwartą komunikację, jedna z naszych firm jest spółdzielnią, co oznacza współdzielenie z pracownikami własności firmy. Ponadto w 2014 utworzymy duży fundusz na szkolenia pracowników, chcielibyśmy by w przyszłości każdy z naszych współpracowników mógł korzystać z prywatnej opieki medycznej, miał ubezpieczenie życia, program emerytalny. W ramach inicjatyw związanych z kapitałem społecznym angażujemy się w organizacje samorządowe, wspieramy dwa projekty społeczne, założyliśmy fundację, szykujemy się do wprowadzenia programu wolontariatu. Dodatkowo realizujemy projekty ograniczające nasz negatywny wpływ na środowisko (praktycznie wszystkie materiały marketingowe drukujemy już z certyfikatem FSC). Grupa jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact i Karty Różnorodności. Powodem do dumy jest też to, że członkowie naszej Spółdzielni postanowili o przeznaczeniu 10 proc. zysku za 2012 rok na cele naszej fundacji.

A co planujecie w przyszłości?

Rozpoczęliśmy właśnie prace nad strategią Grupy na 2014-2017, która będzie uwzględniała również elementy CSR, będzie już zintegrowana. Planujemy wydanie w 2014 roku naszego pierwszego raportu społecznego. Nasze działania w porównaniu z poszczególnymi działaniami dużych firm nie są aż tak spektakularne, ale trzeba pamiętać, że skumulowane działania małych i średnich przedsiębiorstw mają decydujący wpływ na to co dzieje się w gospodarce, dlatego staramy się dawać dobry przykład i podkreślać znaczenie idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, która może i powinna być realizowana także przez mniejsze firmy.

Jakie wyzwania stoją przed branżą finansową w obszarze CSR?

Wydaje mi się, że odpowiedzialna sprzedaż jest największym wyzwaniem branży. W następnej kolejności postawiłbym konieczność zaangażowania w budowę kapitału społecznego.

Więcej informacji o konferencji: http://blog.angkredyty.pl/konferencja-nienieodpowiedzialni-odpowiedzialnie-o-finansach.php

Adam Domagała