Szczyt Klimatyczny w Warszawie

W dniach 17-18 Listopada w Warszawie w hotelu Marriott odbędzie się Climate Solutions  – wydarzenie towarzyszące XIX-stej Konferencji ONZ.

Szczyt zrzesza przywódców z listy +500, najbardziej wpływowych ludzi świata, stając sie swoistym katalizatorem współpracy między-sektorowej, między-branżowej a w przede wszystkim międzynarodowej, traktując planetę ziemie jako wspólne dobro. Nowatorskie rozwiązania proponowane na Szczycie wprowadzają na rynki świata nowe technologie, modele zarządzania oraz rozwiązania praktyczne, budując partnerstwo na globalnym poziomie.

Głównymi tematami poruszanymi podczas tegorocznego szczytu będzie:
– Finansowanie projektów zrównoważonego rozwoju na stopniu regionalnym, państwowym oraz międzynarodowym
– Współpraca nad Eco-innowacją- legislacja na poziomie regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym
– Energia odnawialna- środki finansowania, case studies oraz workshops.

Wiecej: www.wclimate.com