PKP Cargo dalej będzie działać na rzecz Parowozowni Wolsztyn

– PKP Cargo bardzo mocno angażuje się w wypracowanie optymalnego rozwiązania Parowozowni Wolsztyn prowadząc rozmowy z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim. Mamy tutaj na uwadze zarówno dobro miłośników kolei czy parowozów, jak i interes społeczności lokalnej, której miasto słynie głownie z Parowozowni – twierdzi w wypowiedzi dla portalu BiznesAlert.pl Mirosław Kuk, rzecznik prasowy PKP Cargo SA.

– Aby zachować dobro strony społecznej i zoptymalizować cały proces ekonomiczny przedstawiamy konkretne rozwiązania poparte licznymi analizami i konkretnymi argumentami. Temu ma służyć kolejne spotkanie, w której rzecz jasna weźmiemy bardzo aktywny udział – stwierdza dalej rzecznik. – Korzystnym dla wszystkich zainteresowanych stron rozwiązaniem jest koncepcja utworzenia na bazie Parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum. Skorzystają na tym nie tylko miłośnicy parowozów ale przede wszystkim społeczność lokalna.

Zdaniem Kuka utworzenie podmiotu gospodarczego w formie spółki prawa handlowego nie jest poparte żadną ani społeczną ani tym bardziej ekonomiczną argumentacją. Utworzenie na bazie Parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum gwarantowałoby zachowanie długoterminowej perspektywy działania, poprzez zwiększenie możliwości pozyskania finansowania w postaci dotacji czy środków unijnych. Umożliwiłoby to zaangażowanie w rozwój Parowozowni szerszej rzeszy organizacji, firm i miłośników kolei.

Całość byłaby motywem do realizacji szerszych programów aktywizujących konkretne grupy hobbystów, również w innych kategoriach, np. sportowych. To są już konkretne korzyści dla regionu i dla dużo większej grupy odbiorców – twierdzi rzecznik. – Jednocześnie podtrzymaliśmy chęć realizacji przewozów trakcją parową, co jest naturalnym źródłem utrzymania parowozowni w należytym stanie. PKP Cargo jest gotowa do przedłużenia umowy na świadczenie usług przewozu trakcją parową na linii Leszno-Wolsztyn. Decyzja o ewentualnym zawieszeniu wykonywania tego połączenia trakcją parową jest decyzją operatora przewozów na terenie województwa wielkopolskiego, czyli urzędu marszałkowskiego.

Kuk przypomina dalej, że obecna umowa wygasa z końcem marca. 10 marca br. doszło do spotkania przedstawicielami urzędu marszałkowskiego z reprezentantami spółki PKP Cargo SA, na którym zostały zaprezentowane możliwe propozycje wzajemnej współpracy gwarantującej utrzymanie Parowozowni w Wolsztynie jako jedynego działającego obiektu tego typu w Polsce, unikalnego zabytku w skali światowej. Nie wykorzystanie tych propozycji działa na niekorzyść zarówno regionu, społeczności lokalnej jak i miłośników parowozów.

– Propozycja PKP Cargo nie jest jedynie deklaracją – stwierdza Kuk. – Nasza spółka od lat angażuje się w ratowanie narodowego dziedzictwa kultury kolejowej utrzymując Parowozownie Wolsztyn i organizując co roku „Paradę Parowozów”. Koszt, jaki ponosimy na te cele, to rząd wielkości ok. 4 mln zł rocznie. Nie przerażają nas takie kwoty, bo wiemy, że spectrum działania jest niezwykle istotne dla całej rzeszy konkretnych osób czy instytucji. Dbałość o kolejowe dziedzictwo jest działaniem wpisującym się w ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, realizowanego w PKP Cargo od 2008 r.

Źródło: biznesalert.pl