PKO BP: Dobro Procentuje

Karta_Inteligo_Dobro_procentujeNa początku lutego 2013 roku PKO Bank Polski wprowadził do oferty Inteligo kartę dobroczynną Visa payWave „Dobro procentuje”, która powstała aby zaangażować klientów Banku w inicjatywy na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska czy zdrowia. W niecałe trzy miesiące już ponad 30 tys. osób aktywowało kartę – informuje PKO Bank Polski.

Akcja honorowego krwiodawstwa, pomoc niepełnosprawnym kierowcom, wsparcie opieki edukacyjno-wychowawczej młodzieży czy ochrona polskich rzek – teraz to klienci decydują, na który cel Bank przeznacza część dochodów z transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą affinity. Już ponad 30 tys. klientów aktywowało nową kartę płatniczą Visa payWave „Dobro procentuje”.

Podczas aktywacji karty klient może wybrać jedną z czterech inicjatyw charytatywnych z obszaru, który chce wspierać: Edukacji, Nadziei, Zdrowia lub Ekologii. Do każdego z tych obszarów przypisany jest beneficjent, na rzecz którego zostanie przekazana część bankowych dochodów naliczonych od transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą przez klientów.

– Klienci mogą wspierać szczytne cele każdą wykonaną transakcją kartową, a dodatkowo dajemy im możliwość zadecydowania, która konkretnie organizacja czy inicjatywa to wsparcie otrzyma. To rozwiązanie dotychczas niespotykane na polskim rynku – podkreśla Wojciech Bolanowski, Dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim.

Nazwa karty jest tożsama z hasłem przyświecającym działalności Fundacji PKO Banku Polskiego: „Dobro procentuje”.

– Beneficjentami karty Inteligo „Dobro procentuje” są stowarzyszenia, z którymi Fundacja PKO Banku Polskiego podjęła wcześniej współpracę przynoszącą już dziś wymierne efekty. Dzięki mechanizmowi przekazywania części dochodów Banku z transakcji kartą, możemy wspólnie z klientami Inteligo jeszcze mocniej wspierać bardzo ważne inicjatywy, które realnie wpływają na poprawę zdrowia, wspierają aktywizację osób niepełnosprawnych ruchowo, budują solidarność społeczną z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także chronią polskie rzeki przed degradacją – mówi Urszula Kontowska, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

W obszarze EDUKACJA Bank udziela wsparcia Stowarzyszeniu „Siemacha”, które od lat trafnie diagnozuje potrzeby młodych ludzi, rozpoznaje zagrożenia, jakie niesie wkraczanie w dorosły świat i oferuje im pomoc, jakiej szukają. To jedna z tych instytucji, które wciąż na nowo stawiają sobie pytania o najskuteczniejsze metody pracy z młodzieżą. „Siemacha” nie boi się nowych wyzwań, lecz stawia im czoła, wykorzystując innowacyjne myślenie tak młodych, jak i dorosłych – na przykład poprzez tworzenie placówek edukacyjno-wychowawczych na terenie galerii handlowych, gdy te stały się miejscem, w którym młodzi ludzie chętnie spędzają wolny czas.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA to beneficjent karty Inteligo w obszarze NADZIEJA. Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie kompletnej oferty usług motoryzacyjnych dla osób z różnymi dysfunkcjami, co przełoży się na zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. SPINKA organizuje kursy prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych fizycznie i „towarzyszy” kursantom na każdym etapie: zdania państwowego egzaminu, zakupie własnego auta i jego adaptacji według indywidualnych potrzeb. Stowarzyszenie powołało Grupę Auto Mobility Centrum złożoną z firm i instytucji, które w różnym stopniu wspierają mobilność osób niepełnosprawnych ruchowo.

W obszarze EKOLOGIA beneficjentem karty „Dobro procentuje” jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, organizator kilkuletniego projektu edukacyjnego „Zaadoptuj Rzekę”, nominowanego do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej. Jego celem jest inspirowanie społeczności lokalnych do angażowania się w ochronę rzek, strumieni, jezior, stawów, a także Morza Bałtyckiego i ich nabrzeży.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa organizowana przez PKO Bank Polski od 2009 roku będzie wspierana w obszarze ZDROWIE. Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby osób do regularnego oddawania krwi, ale także popularyzacja idei krwiodawstwa i przełamywanie związanych w nią barier. Do tej pory do Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa przyłączyło się ponad 4 tys. osób. Spośród nich krew oddało około 3,1 tys., przekazując potrzebującym łącznie prawie 1400 litrów krwi.

Karta płatnicza Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” jest wydawana bezpłatnie do rachunków bieżących Inteligo. Umożliwia między innymi dokonywanie transakcji bezstykowych w technologii Visa payWave do 50 zł bez podawania karty sprzedawcy oraz podpisu, zakupy przez internet i telefon oraz we wszystkich punktach handlowo-usługowych z logo Visa. Ponadto klienci mogą dokonywać transakcji gotówkowych we wszystkich bankomatach oznaczonych symbolem Visa, wypłacać gotówkę bez dodatkowych opłat z szerokiej sieci bankomatów PKO Banku Polskiego i BZ WBK, doładowywać telefony komórkowe w bankomatach PKO Banku Polskiego, czy swobodnie ustalać limity karty w serwisie internetowym lub u konsultanta Inteligo.

Źródło: PKO Bank Polski