PGE wspiera już 11 polskich parków narodowych

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach programu „Energia rytmu natury”. Fot. mat. prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna rozszerza współpracę z polskimi instytucjami przyrodniczymi, obejmując wsparciem dwa nowe parki narodowe – Ojcowski Park Narodowy i Woliński Park Narodowy.

Łącznie PGE wspiera już 11 parków w całej Polsce, z którymi w 2024 roku zrealizuje ponad 70 nowych projektów, m.in. z zakresu czynnej ochrony przyrody i badań naukowych. Realizacja projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PGE.

W 2024 roku w ramach autorskiego programu „Energia rytmu natury” PGE będzie współpracować z 11 parkami narodowymi:

 • Biebrzańskim Parkiem Narodowym,
 • Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,
 • Roztoczańskim Parkiem Narodowym,
 • Kampinoskim Parkiem Narodowym,
 • Wigierskim Parkiem Narodowym,
 • Narwiańskim Parkiem Narodowym,
 • Bieszczadzkim Parkiem Narodowym,
 • Magurskim Parkiem Narodowym,
 • Słowińskim Parkiem Narodowym,
 • Ojcowskim Parkiem Narodowym,
 • Wolińskim Parkiem Narodowym.

Łącznie zaplanowanych zostało ponad 70 projektów środowiskowych, w tym 3 badania naukowe, 41 projektów edukacyjnych, 7 infrastrukturalnych i ponad 20 z zakresu ochrony czynnej.

Zobacz jak PGE wsparło Magurski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy

Po raz pierwszy PGE zrealizuje projekty z Ojcowskim i Wolińskim Parkiem Narodowym. Z Wolińskim Parkiem Narodowym koncern zorganizuje plener rzeźbiarski „Z drewna wyczarowane, czyli trzecie życie drzewa”, w ramach którego powstaną drewniane rzeźby, które następnie będzie można podziwiać w parku.

Natomiast w Ojcowskim Parku Narodowym PGE wesprze Ogród Ojcowski poprzez wykonanie i montaż drewnianego ogrodzenia wokół ogrodu na odcinku 125 metrów.

W rezultacie zabezpieczone zostaną cenne gatunki roślin przed zniszczeniem przez zwierzęta, co będzie gwarantowało ich istnienie na zastępczych siedliskach, ale również edukację przyrodniczą turystów. PGE włączy się również w działania
z zakresu adaptacji dawnej kamiennej piwnicy na rzecz nietoperzy, czyli herbowego gatunku tego parku.

Ponadto, PGE w ramach współpracy z parkami narodowymi i innymi instytucjami ochrony przyrody tj. Ligą Ochrony Przyrody, Nadleśnictwami oraz Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zrealizuje m.in. warsztaty terenowe dla uczniów, konferencje ekologiczne, sadzenie lasów w ramach ogólnopolskiej akcji „Lasy Pełne Energii”, a także budowę schronienia dla nietoperzy w ramach projektu „Leśne chaty dla nietoperzy”.

Dodatkowo, w II kwartale 2024 roku zaplanowana została publikacja kolejnej edycji „Spacerownika” – czyli specjalnego przewodnika po parkach narodowych wspieranych przez PGE. Jego druga, rozszerzona odsłona będzie poświęcona 11 parkom narodowym, z którymi spółka współpracuje. Znajdować się w nim będą aktualne mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również liczne zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas spaceru. „Spacerownik” będzie dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu „Energia rytmu natury”. Wśród podmiotów wspieranych przez PGE jest 28 instytucji ochrony przyrody, w tym 11 parków narodowych. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów prośrodowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych.

Chełmowa Góra w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Fot. K.Dragan/PGE

Źródło: PGE