Pekao chce zmniejszyć lukę płacową między kobietami i mężczyznami o 5%

Źródło: PEKAO

Jednym z elementów strategii ESG Banku Pekao SA do 2024 roku jest „Ład”, czyli etyka, reputacja i inkluzywna organizacja w ramach, której chcemy zadbać o równouprawnienie i dalszą redukcję luki w wynagrodzeniach między płciami o 5 proc. oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich (58 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich na koniec 2020) – mówi ISBnews.TV Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Jak podkreśliła, dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. To również transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników. Cele, jakie w tym aspekcie ESG, stawia sobie Pekao to wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – m.in. dzięki programom rozwojowym, planom sukcesji i powiązanym z wynikami atrakcyjnym systemem wynagrodzeń.

Źródło: https://www.isbnews.tv/zmitrowicz-pekao-chcemy-zmniejszyc-luke-placowa-miedzy-kobietami-i-mezczyznami-o-5/