PepsiCo publikuje raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020

Firma PepsiCo opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020, potwierdzając tym samym stałe zaangażowanie w tworzenie pozytywnych zmian dla ludzi i planety. Mimo bardzo dobrych wskaźników, PepsiCo nie ustaje w wysiłkach, których celem jest sprostanie palącym wyzwaniom w całym systemie żywnościowym. Obejmują one zmiany klimatu, degradację gleb, odpady opakowaniowe, czy nierówności społeczne. Raport pokazuje, w jaki sposób w okresie trudnego roku dla konsumentów, pracowników firmy i jej partnerów, wiodący producent żywności i napojów na świecie stale realizował założenia programu rozwoju społecznego i zrównoważonej działalności w całym łańcuchu dostaw.

W ramach działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, PepsiCo koncentruje swoją uwagę na każdym etapie złożonego łańcucha wartości. W Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2020 PepsiCo ujawnia swoje osiągnięcia.

– Naszym celem jest zmiana sposobu tworzenia wspólnych wartości, podejmując działania w granicach stawianych przez planetę i inspirując pozytywne zmiany dla ludzi i planety – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – Dzięki temu staniemy się jeszcze lepszą organizacją, w której cele społeczne i środowiskowe ściślej integrować się będą z naszą strategią biznesową. Pozwoli to nam ponadto na szybsze podejmowanie działań i budowanie silniejszej pozycji rynkowej, co przełoży się na przyspieszony wzrost i ciągłe inwestycje w pracowników, naszą działalność i lokalne społeczności. Mamy nadzieję, że taka postawa sprawi, iż staniemy się przykładem dla naszych partnerów i innych podmiotów rynkowych – dodał Ramon Laguarta.

– Będąc jednym z największych producentów żywności i napojów na świecie, od 30 lat budujemy w Polsce silną obecność rynkową. Wszystkie nasze lokalne działania są zgodne z nadrzędnymi celami i polityką całej organizacji, przez co zapewniamy stały, zrównoważony rozwój naszej firmy – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Aby zrealizować nasz cel uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 roku, już teraz podejmujemy konkretne działania, w tym m.in. korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, przechodzimy na opakowania napojów wykonane z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET), podejmujemy proekologiczne inwestycje w zakłady wytwórcze i stale redukujemy zużycie mediów na jednostkę produktu. Inwestujemy ponadto w opakowania inne niż wykonane z PET, w tym przede wszystkim aluminiowe i szklane – dodał Michał Jaszczyk..

Najnowszy raport prezentuje osiągnięcia PepsiCo w odniesieniu do kilku kluczowych obszarów.

Nowe podejście do upraw i pozyskiwania surowców rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

•         Zrównoważonego pozyskiwania 100% surowców rolnych w 28 krajach świata. Na całym świecie PepsiCo pozyskuje aż 87% surowców, które uprawiane są w sposób zrównoważony. W Polsce całość zaopatrzenia w ziemniaki do produkcji chipsów Lay’s pochodzi ze zrównoważonych i certyfikowanych upraw dostarczanych przez lokalne gospodarstwa rolne.

•         Pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą „Pozytywne Rolnictwo”, którego celem jest wdrożenie do roku 2030 praktyk rolnictwa regeneracyjnego na obszarze 2,8 mln hektarów na całym świecie, poprawa warunków życia ponad 250 000 osób w łańcuchu dostaw rolnych, a także pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej wyłącznie w sposób zrównoważony. W Polsce PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na łącznym obszarze 5800 hektarów.

Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i inkluzywny, ze szczególnym uwzględnieniem:

•         Redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości o 5% od roku 2020 względem poziomu z roku 2015.

•         Poprawy efektywności operacyjnej wykorzystania wody o 15% na obszarach wysokiego ryzyka wodnego od roku 2020 względem poziomu z roku 2015. W Polsce PepsiCo stale ogranicza wpływ czterech swoich zakładów na środowisko: w latach 2009-18 obniżone zostało zużycie wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%.

•         Kontynuacji działań na rzecz budowy świata, w którym opakowania nigdy nie staną się odpadem, w tym ze znaczącym udziałem opakowań wykonanych w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET) na 22 rynkach na całym świecie. W Polsce w 2020 roku wszystkie opakowania herbaty mrożonej Lipton Ice Tea zyskały opakowania produkowane z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET), a pod koniec ub.r. firma zadeklarowała kolejne inwestycje w ten rodzaj opakowań – w samym tylko 2021 roku poziom inwestycji sięgnie 3,6 mln USD, a wzrośnie do 8 mln USD w każdym kolejnym roku. Dzięki temu produkcja w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda odbywać się będzie w opakowaniach zawierających w 100% plastik pochodzący z przetworzenia – rPET.

•         Współpracy z Fundacją PepsiCo w zakresie inwestycji ponad 71 mln dolarów na całym świecie w pomoc w walce z pandemią COVID-19 i zapewnienia ponad 145 milionów posiłków osobom dotkniętym pandemią. W Polsce w 2020 roku w związku z pandemią firma zainwestowała ok. 6 mln zł w działania pomocowe dla personelu medycznego, lokalnych społeczności (dostawy ponad 48 000 posiłków) oraz partnerów z sektora gastronomicznego (przekazanie 1 mln butelek napojów).

•         Przejścia na zasilanie wszystkich obiektów firmy na świecie wyłącznie energią elektryczną pochodzącą w 100% z OZE. Do końca 2021 roku działalność PepsiCo na terenie 15 krajów będzie zasilana w pełni zieloną energią. W Polsce już od 2018 roku firma korzysta w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględnia rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie PepsiCo w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie koło Warszawy.

•         Przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030 oraz osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do roku 2040.

•         Stałego wdrażania programu „Racial Equality Journey” o wartości ponad 570 mln dolarów, którego celem jest przełamywanie długotrwałych barier rasowych oraz zapewnienie słyszalności różnorodnych głosów zarówno w PepsiCo, jak i partnerów całego łańcucha dostaw, a także w lokalnych społecznościach.

Wykorzystanie siły marek PepsiCo, aby zachęcić konsumentów do dokonywania pozytywnych wyborów dla siebie i planety, ze szczególnym uwzględnieniem:

•         Dalszej redukcji zawartych w produktach cukrów, soli i tłuszczów nasyconych. Od roku 2020:

o   48% oferty napojowej PepsiCo zawiera 100 kalorii lub mniej pochodzących z cukrów dodanych na porcję napoju o poj. 350 ml, co stanowi poprawę o 8 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie poziomu 67% do roku 2025). W Polsce firma dobrowolnie zobowiązała się do redukcji zawartości cukru dodawanego do produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 roku, a dodatkowo konsumentom oferowane są warianty napojów bezcukrowych.

o   64% oferty produktów spożywczych firmy zawiera 1,3 mg lub mniej soli na kalorię, co stanowi poprawę o 8 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie 75% do roku 2025). W Polsce stale poszerzana jest oferta przekąsek zawierających mniejsze ilości soli.

o   71% produktów spożywczych PepsiCo zawiera 1,1 g lub mniej tłuszczów nasyconych na 100 kalorii, co stanowi poprawę o 10 pp. w okresie ostatnich trzech lat (celem firmy jest osiągnięcie 75% do roku 2025). W Polsce stale poszerzana jest oferta przekąsek zawierających mniejsze ilości tłuszczów nasyconych.

•         Pełnego wdrożenia rozwiązań takich jak SodaStream i SodaStream Professional, które stanowią dla użytkowników wygodne i zrównoważone alternatywy niewymagające stosowania opakowań jednorazowego użytku.

•         Stałego poszerzenia oferty w obliczu zmieniających się preferencji konsumentów, w tym o produkty takie jak Off The Eaten Path, bare, Hilo Life, Driftwell, czy bubly.

– Rok 2020 był okresem wyzwań i zmian. Miały one wpływ na każdy zakątek globu i podkreśliły pilną potrzebę partnerstwa i wprowadzania zmian w kierunku bardziej zrównoważonego i odpornego na zmiany systemu produkcji żywności – powiedział Jim Andrew, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo. – Jestem dumny, że w 2020 roku PepsiCo sprostało wyzwaniu, dlatego nie ustajemy w naszych wysiłkach na rzecz dalszego pozytywnego wpływu na naszą planetę i społeczności, którym służymy – dodał Jim Andrew.

Wydany w całości w formie cyfrowej interaktywny Raport zrównoważonego rozwoju PepsiCo za rok 2020 zawiera podsumowanie działań, postępy w realizacji celów, a także dodatkowe zasoby do pobrania. Łatwa w nawigacji sekcja tematów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu organizacyjnego (ESG) zawiera szczegółowe informacje na temat bieżących działań firmy i jej wyników w określonych obszarach. Raport i dodatkowe materiały są dostępne do pobrania z tego miejsca.

Źródło: PepsiCo