Paczki i posiłki dla seniorów od Caritas i GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM wspólnie z Caritas Polska wystartował z ogólnopolskim programem wsparcia dla osób starszych. Spółka przeznaczyła ponad pół miliona złotych na zakup posiłków oraz Paczek Życia, które będą rozprowadzone przez placówki Caritas oraz parafie. Wsparciem zostanie objętych łącznie 1,6 tys. osób.

Pomoc będzie przeznaczona dla osób w wieku 60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, braku samodzielności, niepełnosprawności. Obejmie mieszkańców 64 gmin w 10 województwach, w których GAZ-SYSTEM eksploatuje istniejącą sieć gazową i realizuje inwestycje.

– W ostatnich dwóch latach wiele osób starszych samotnie zmagało się z pandemią, więc podjęliśmy  decyzję o skierowaniu naszej pomocy do seniorów, mieszkających na terenach, gdzie działa GAZ-SYSTEM. Bezpłatne posiłki, bony żywieniowe oraz Koperta Życia mają za zadanie pomóc w najtrudniejszych chwilach. Współpraca z Caritas przy rozdziale tej pomocy dla najbardziej potrzebujących jest dla nas bardzo cenna – powiedział  Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

– Seniorzy to grupa, którą otaczamy szczególną troską, nie tylko w czasie pandemii. Osobom starszym, często schorowanym, w wielu przypadkach pomoc jest po prostu niezbędna. Bardzo się cieszę, że spółka GAZ-SYSTEM okazała tak wielką wrażliwość na ich potrzeby i dziękuję za współpracę przy realizacji tego projektu – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Uczestników projektu wskazały Caritas diecezjalne, otaczające na co dzień opieką seniorów, m.in. za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas – wyjaśnia Monika Figiel, koordynatorka projektów senioralnych w Caritas Polska. – Są to seniorzy w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, a w przypadku osób wytypowanych do korzystania z obiadów – mający trudności w samodzielnym przygotowaniu ciepłego posiłku.

Podopieczni Caritas otrzymają wsparcie w postaci paczek zawierających m.in. bony zakupowe, bądź wydawanych przez trzy miesiące bezpłatnych, dwudaniowych posiłków.

Dystrybucja posiłków i paczek będzie prowadzona za pośrednictwem 10 diecezjalnych placówek Caritas  i parafii. W projekcie wezmą udział ośrodki Caritas z Gdańska, Przemyśla, Szczecina, Opola, Sosnowca, Torunia, Zielonej Góry, Ełku, Łomży, a także Caritas Polska, która włączy do niego grupę seniorów z Warszawy.

Co jest w Paczce Życia?

W ramach projektu 800 seniorów otrzyma Paczkę Życia zawierającą:

  • bony zakupowe o wartości 100 zł (do zrealizowania w popularnych sklepach spożywczych, AGD, RTV i innych);
  • Kopertę Życia Caritas z kartą informacyjną, która po wpisaniu danych na temat stanu zdrowia seniora i umieszczeniu w dostępnym miejscu (np. w lodówce) może pomóc służbom medycznym w przypadku nagłej interwencji;
  • środki ochrony osobistej (maseczki, żel antybakteryjny).

Wszystko to znajdzie się w pudełku, które seniorzy będą mogli wykorzystać do przechowywania pamiątek.

Kolejnych 800 osób przez trzy miesiące, dwa razy w tygodniu, będzie korzystało z ciepłych, dwudaniowych posiłków, dowożonych do domu. Seniorzy otrzymujący posiłki dostaną również Kopertę Życia Caritas, żel antywirusowy do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowe.