OPEX. Operating expenditures

OPEX – (ang. operating expenditures, wydatki operacyjne)

To wydatki związane z utrzymaniem produktu, biznesu czy systemu (płace i wydatki bieżące – ang. overheads). W języku polskim używa się odpowiedników: wydatki na utrzymanie i nakłady (inwestycyjne).