Onkoprzestrzeń Kreatywna: namalować emocje

plakat wystawy obrazów onkoprzestrzeń malarska

Od 14 czerwca 2019 r., w szpitalu onkologicznym Magodent Grupa LUX MED przy ul. Szamockiej 6, będzie można obejrzeć prace plastyczne wykonane przez pacjentów. Wystawa jest zwieńczeniem zainaugurowanego w ubiegłym roku projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna.

Onkoprzestrzeń Kreatywna

Na wystawie Onkoprzestrzeń Kreatywna prezentowane będą obrazy autorstwa pacjentów onkologicznych – zarówno tych, którzy zakończyli już leczenie, jak i będących w trakcie terapii nowotworowych. Choć są to dzieła amatorów, każde z nich stanowi indywidualny wyraz głębokich emocji twórców.

Tematyka wystawy koncentruje się wokół motywów przyrodniczych, ponieważ wszystkie prezentowane na niej dzieła powstały podczas plenerowych warsztatów malarskich dla pacjentów. Ujęcia tematu są jednak różne: podczas gdy część autorów podjęła próbę realistycznego oddania elementów otoczenia, inni sięgnęli po bardziej abstrakcyjne formy, eksperymentując śmielej z barwą, światłem i fakturą, często z ukłonem w stronę impresjonizmu.

Emocje wyrażane przez sztukę

Cieszymy się, że możemy gościć wystawę Onkoprzestrzeń Kreatywna w naszych szpitalach onkologicznych, ponieważ popieramy wszelkie inicjatywy, wspomagające pacjentów w procesie leczenia – mówi dr Marcin Faflik, Prezes Zarządu Magodent Sp. z o.o. należącego do Grupy LUX MED. Wiemy, jak ważne jest holistyczne podejście do pacjenta, które obejmuje nie tylko leczenie ciała, ale też wsparcie psychologiczne – dodaje.

Warsztaty Onkoprzestrzeń Kreatywna powstały z inicjatywy Fundacji Twórczość i Dokumentacja, we współdziałaniu z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wszystkie prezentowane na wystawie obrazy powstały w lipcu 2018 r., podczas warsztatów malarskich Onkoprzestrzeń Kreatywna w Sierakowie Wielkopolskim. W cichym i spokojnym otoczeniu przyrody pacjenci biorący udział w projekcie poznawali podstawy malarstwa i rysunku pod okiem artysty plastyka Stefana Żuchowskiego. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat kadrowania i operowania światłem w sztuce, którą następnie mogli zastosować w praktyce – mówi Maria Poszwińska – v-ce Prezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja Filmowa.

Wernisaż wystawy Onkoprzestrzeń Kreatywna odbył się 14.06.2019 r. w szpitalu Magodent Grupa LUX MED na ul. Szamockiej 6 . Poprzedziły go wystąpienia organizatorów: dr. n. med. Marcina Faflika, Prezesa Magodent Grupa LUX MED i Marii Poszwińskiej Wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja Filmowa oraz Ewy Grabiec-Raczak – uczestniczki warsztatów. Wernisażowi towarzyszyła projekcja filmu „Onkoprzestrzeń malarska”.

Wystawę Onkoprzestrzeń Kreatywna można będzie oglądać w warszawskich szpitalach Magodent: przy ul. Św. Wincentego 103 na Targówku, ul. Szamockiej 6 na Żoliborzu i ul. gen. A. E Fieldorfa „Nila” 40 na Pradze-Południe.