Forum Mieszkaniowe 2024. Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic

W tym roku Forum Mieszkaniowe nosi tytuł „Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic”.

W dniach 16-17 kwietnia odbędzie się prestiżowe Forum Mieszkaniowe, które w tym roku nosi tytuł „Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic”. Partnerami tego wydarzenia są renomowane instytucje: UNHCR, Agenda ONZ ds. Uchodźców oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). RaportCSR.pl jest wśród patronów medialnych wydarzenia.

„Problemy mieszkaniowe stają się coraz bardziej palącym wyzwaniem w Polsce. Kryzys mieszkaniowy towarzyszy nam od lat, a w ostatnim czasie stał się powszechnie odczuwalny – wzrost czynszów, ograniczone dostępności kredytów hipotecznych, rosnące stopy procentowe, oraz wysokie koszty energii i ogrzewania dotykają coraz większej liczby osób. Forum Mieszkaniowe od lat stanowi doskonałą platformę do dyskusji nad tymi kwestiami oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań” – podkreśla Magdalena Dul-Komosińska, National Director Habitat for Humanity Poland.

Tegoroczni uczestnicy Forum będą mieli okazję poruszyć szereg istotnych kwestii, włączając w to Społeczne Agencje Najmu, poprawę efektywności energetycznej, innowacyjne strategie i narzędzia finansowania, a także tematykę odbudowy po konflikcie w Ukrainie. Zaplanowane jest także skoncentrowanie się na potrzebach mieszkaniowych konkretnych grup społecznych.

„Fundacja Habitat for Humanity Poland od lat nie tylko aktywnie wspiera osoby zmagające się z trudnościami mieszkaniowymi, ale także aktywnie pracuje nad rozwojem rozwiązań systemowych mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Ostatnie wydarzenia, takie jak wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny, wyraźnie pokazały skalę wyzwań związanych z mieszkalnictwem” – zauważa Aleksandra Krugły, p.o. dyrektorki ds. rzecznictwa fundacji Habitat for Humanity Poland.

Forum Mieszkaniowe stanowi platformę wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorcami, ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi dążącą do znalezienia rozwiązań na najbardziej palące problemy mieszkaniowe. W tym roku Forum Mieszkaniowe jest częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego (europehousingforum.eu).

O Fundacji Habitat for Humanity Poland

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa na rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego w Polsce od ponad 30 lat. Fundacja zajmuje się zwiększaniem świadomości społecznej na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz działaniami na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promuje rozwiązania systemowe, tak aby skala działań fundacji była jak największa. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat z inicjatyw rzecznictwa publicznego oraz zgłaszanych przez Fundację poprawek do przygotowywanych przepisów dotyczących mieszkalnictwa skorzystało aż 690 tysięcy osób.