Odpowiedzialny biznes w Gdańsku

Region Pomorza znajduje się wśród najbardziej aktywnych w Polsce pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdza to najnowsze wydanie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W edycji za rok 2018 z województwa pomorskiego znalazło się 13 firm, w tym Grupa LOTOS, partner regionalnego ogłoszenia raportu, które odbędzie się 29 maja br. w Gdańsku.

 

Trwa rejestracja na regionalne ogłoszenie publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To 17. edycja wydawnictwa, rekordowego pod kątem zarówno liczby firm – 229, jak i dobrych praktyk – 1549.

Województwo pomorskie plasuje się w pierwszej piątce pod względem prezentujących swoje działania firm. W Gdańsku odbędzie się też pierwsza w tym roku regionalna premiera raportu.

Wydarzenie zostanie poświęcone właśnie zagadnieniom odpowiedzialnego biznesu oraz Celom Zrównoważonego Rozwoju. Organizator Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner Grupa LOTOS zapraszają na spotkanie 29 maja br. w Sky Club Olivia Business Centre. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji poprzez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/ogloszenie/.

Program wydarzenia

  • 9:30 Rejestracja i powitalna kawa
  • 10:00 Powitanie uczestników
  • 10:10 Prezentacja Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki. – Marta Borowska, Menedżerka Projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • 10:30 Dobre praktyki Grupy LOTOS w zakresie współpracy z dostawcami – Brygida Ślabska, Zastępca Dyrektora ds. Zakupów w Grupie LOTOS
  • 10:50 Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce biznesowej firmy – Karol Krzyczkowski, Menedżer Projektów; Ewa Wojciechowicz, Menedżerka Projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • 11:10 Przerwa kawowa i networking
  • 11:30 Warsztat: SDG w praktyce – wartości, działania, wskaźniki – zespół FOB
  • 13:30 Zakończenie spotkania i lunch

– Przyjęliśmy zaproszenie do objęcia partnerstwem konferencji mającej na celu propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie pomorskim. Postępowanie według zasad CSR oraz zrównoważonego rozwoju jest Grupie LOTOS szczególnie bliskie. Podejmując decyzje biznesowe staramy się konsekwentnie wdrażać zasady CSR. Działania te wspierają rozwój rynku kapitałowego i budują zaufanie wśród inwestorów. Odpowiedzialność firmy oznacza dla nas zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy – podkreśla Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. korporacyjnych.

Odpowiedzialny biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje lokalne ogłoszenia Raportu w różnych regionach Polski. Partnerami wydarzeń są firmy, których dobre praktyki znalazły się w publikacji. Spotkania są bezpłatne i kierowane do przedstawicieli firm, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych, uczelni działających w danym regionie.

– Z roku na rok z coraz większym zainteresowaniem i radością patrzymy na rosnącą liczbę zgłoszeń inicjatyw i działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do naszego raportu. Jego regionalne ogłoszenia dają nową przestrzeń do ich prezentacji i omówienia, pokazania pozytywnego wpływu biznesu w Polsce. Bardzo dziękuję firmie LOTOS za otwartość i motywację do wspólnego działania na rzecz CSR lokalnie, ale i w całej Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W trakcie spotkania każdy uczestnik otrzyma egzemplarz „Raportu odpowiedzialnego biznesu w Polsce 2018. Dobre praktyki”.