ECO FOOD 360 – ekologiczne znaczy lepsze

Christophe Rabatel

W dniu 11 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360, którego organizatorem jest Carrefour Polska. Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej. Będziemy promować polskie rolnictwo ekologiczne. Demokratyzacja żywności ekologicznej wśród polskich konsumentów, jest jednym z priorytetów strategii transformacji żywieniowej realizowanej przez sieć Carrefour na polskim rynku. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Promocja ekologicznej żywności

Kongres ECO FOOD 360 to wydarzenie, które w całości zostanie poświęcone upowszechnieniu wiedzy na temat rolnictwa i żywności ekologicznej. Wiedz trafi do rolników konwencjonalnych, producentów i przetwórców żywności, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz konsumentów.

Wśród zaproszonych przez Carrefour mówców, znaleźli się polscy i międzynarodowy eksperci:

  • dr Flavio Paoletti z Włoch – naukowiec z Centrum Badań Żywności i Żywienia przy Radzie ds. Badań i Ekonomii Rolnictwa w Rzymie,
  • dr Jostein Hertwig z Norwegii, zarządzający Międzynarodową Fundacją BERAS i badający wpływ rolnictwa na region Morza Bałtyckiego,
  • futurystka trendów żywności Birthe Linddal z Danii
  • prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wybitny polski ekspert zajmujący się tematem żywności ekologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem Carrefour jest  zainspirowanie decydentów oraz biznesu w Polsce oraz zachęcenie ich do podjęcia wzmożonych działań na rzecz rozwoju rynku żywności ekologicznej w naszym kraju.

Carrefour dla transformacji żywieniowej

„Carrefour realizując swoją globalną strategię transformacji żywieniowej pragnie zostać światowym liderem w zakresie zmiany żywienia dla wszystkich. Jednym z priorytetów naszej strategii jest upowszechnienie produktów BIO wśród konsumentów. Polski rynek żywności ekologicznej jest wciąż słabo rozwinięty i wymaga wsparcia w zakresie edukacji, ustawodawstwa, rozwoju produkcji, logistyki, promocji czy sprzedaży. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację Kongresu ECO FOOD 360″ – mówi Christophe Rabatel, Prezes Carrefour Polska.

– W kongresie wezmą udział zarówno uznani eksperci z polskiego rynku, jak również szereg międzynarodowych autorytetów podejmujących tematykę rolnictwa i żywności ekologicznej w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do popularyzacji wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej i jej wpływu na zdrowie, a przede wszystkim – zwróci uwagę szerokiego audytorium na konieczność zwrotu ku naturze, naturalnym formom produkcji, przetwórstwa oraz konsumpcji, a także wypromuje potencjał polskiego rolnictwa ekologicznego na arenie międzynarodowej – dodaje Rabatel.

W ramach realizowanej strategii transformacji żywieniowej, Carrefour Polska podejmuje również szereg innych działań. Ich celem jest wsparcie polskiego rolnictwa oraz promocji i sprzedaży polskich produktów lokalnych i regionalnych. Sieć podpisała, m.in. kontrakty farmerskie z piętnastoma polskimi dostawcami na kilkanaście rodzajów warzyw. Przyznała wsparcie finansowe o wartości blisko 800.000 złotych dla 25 polskich gospodarstw na rozwój upraw ekologicznych, jak również wprowadziła do swoich sklepów certyfikowane produkty ekologiczne od polskich producentów.

Carrefour Polska jest również inicjatorem pierwszej na rynku Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio w Polsce, która została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem działania Koalicji jest podejmowanie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności ekologicznej i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów. Organizacja Kongresu ECO FOOD 360 przez Carrefour jest realizacją jednego z największych wyzwań stojących przed Koalicją, jakim jest upowszechnienie wiedzy i edukacji wszystkich środowisk na temat roli i znaczenia rolnictwa i żywności ekologicznej w życiu człowieka oraz w zrównoważonym rozwoju naszego kraju.

Więcej informacji o Kongresie na stronie: www.ecofood360.pl