NUTRICIA: Odpowiedzialnie zaangażowani

NUTRICIA, lider na polskim rynku żywności dla niemowląt i dzieci oraz osób wymagających specjalistycznego żywienia, wydała pierwszy numer Raportu Odpowiedzialności Społecznej pod hasłem „Odpowiedzialnie Zaangażowani – Wpływ na otoczenie”. To innowacyjna na polskim rynku forma publikacji raportu w cyklu, która stanowi odpowiedź na oczekiwania interesariuszy firmy. Dokument obejmuje informacje dotyczące działalności firmy w latach 2011-2013 i zawiera dane opracowane według wskaźników raportowania zrównoważonego rozwoju GRI.

 

Raport_Odpowiedzialnosci_Spolecznej_NUTRICIAPrzygotowania do wydania raportu NUTRICIA rozpoczęła w październiku 2013 roku wykorzystując narzędzia dialogu ze swoimi interesariuszami, które wypracowała przez lata działalności. W grupie respondentów znaleźli się konsumenci, klienci, lekarze i naukowcy, przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz dostawców. Przy zastosowaniu m.in. ankiet, wywiadów etnograficznych, spotkań indywidualnych oraz Serwisu Konsumenckiego firma zebrała ponad 160 opinii, które wpłynęły na obecną formę raportu.

„Dzięki zaplanowanemu dialogowi udało nam się określić szczegółowy zakres tematyczny raportu oraz poznać preferencje interesariuszy na temat formy publikacji. Respondenci deklarowali, że zależy im przede wszystkim na otrzymywaniu krótkich informacji podanych w przystępnej formie. Tak narodził się pomysł cyklu 6 miniraportów, które finalnie stworzą dokument prezentujący kompleksowy obraz naszej działalności” – mówi Jarosław Lepka, kierownik ds. odpowiedzialności społecznej w NUTRICIA.

Pierwszy numer raportu prezentuje skalę wpływu NUTRICIA na poszczególne grupy interesariuszy (najmłodszych konsumentów, pacjentów wymagających specjalnego żywienia oraz społeczności lokalne). Infografiki oraz artykuły uwzględnione w publikacji w przystępny sposób prezentują dane dotyczące organizacji oraz obrazują skalę jej działań w ramach odpowiedzialności społecznej, która zajmuje ważne miejsce w strategii biznesowej NUTRICIA.

Pełny zakres tematyczny Raportu Odpowiedzialności Społecznej będzie obejmował następujące obszary:
• Misja firmy, odpowiedzialne zarządzenie, efekty dialogu z interesariuszami.
• Zaangażowanie na rzecz prawidłowego żywienia oraz lepszej jakości życia.
• Produkt – bezpieczeństwo, jakość na każdym etapie jego tworzenia, odpowiedzialny marketing.
• Dbałość o pracowników, etyka.
• Dbałość o środowisko.
• Zaangażowanie społeczne.

NUTRICIA prowadzi aktywne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od kilku lat jest doceniana w ogólnopolskich i lokalnych rankingach oraz konkursach CSR. Co roku zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, w edycji z 2012 roku firma zajęła zaszczytne, pierwsze miejsce. NUTRICIA otrzymała także tytuł Dobroczyńcy Roku 2011 oraz Najlepszego Pracodawcy 2013. Zakłady Produkcyjne NUTRICIA angażują się w działalność na rzecz społeczności lokalnej w Opolu i Krotoszynie. Publikacja Raportu Odpowiedzialności Społecznej stanowi zarówno podsumowanie dotychczasowych aktywności w obszarze CSR, jak i kolejny krok w rozwoju strategii odpowiedzialności firmy.

Raport dostępny jest na stronie: www.nutricia.com.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/raport-spoleczny.