Koleje Mazowieckie wyróżnione w konkursie „Kreator Miejsc Pracy”

Organizatorem konkursu jest minister pracy i polityki społecznej. W pierwszej edycji Koleje Mazowieckie otrzymały wyróżnienie za zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia. To kolejna nagroda dla spółki za profesjonalną politykę kadrową. Dotychczas Koleje Mazowieckie otrzymały m.in. tytuł „Solidny Pracodawca Roku”, „Pracodawca Godny Zaufania” czy „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
Celem konkursu „Kreator Miejsc Pracy” jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a tym samym tych, którzy w ubiegłym roku zatrudnili najwięcej pracowników. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: mała, średnia oraz duża firma.
Do tej pory nagradzano firmy za ich innowacyjność, wyniki finansowe, tempo rozwoju. My chcemy pokazać ludzką twarz prowadzenia biznesu – pokazać, że zapewnienie dobrych warunków pracownikom nie stoi w sprzeczności z rozwojem i dobrymi wynikami firmy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W kapitule konkursu znaleźli się przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych – wśród nich Jan Przywoźny, Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych. Kluczowym kryterium oceny uczestników był wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty przyznano za przyjmowanie do pracy młodych pracowników, tj. do 30. roku życia, a także tych z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Na ogólną ocenę złożyła się także rzetelność pracodawców, a więc m.in. rodzaj umów, które podpisali z nowo przyjętymi pracownikami.

Spółka Koleje Mazowieckie od początku inwestuje w ludzi – zarówno dbając o ich rozwój zawodowy, jak i tworząc kolejne miejsca pracy. Jesteśmy przekonani, że to właśnie pracownik, bez względu na wiek, jest największą wartością każdej firmy. W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia spółki, dlatego to wyróżnienie cieszy nas wyjątkowo. Rozwój firmy nie byłby jednak możliwy bez ludzi, którzy w niej pracują. Inwestujemy nie tylko w naszych pracowników, ale także uczniów szkół średnich, którzy już niedługo być może zasilą nasze szeregi – powiedział odbierający wyróżnienie Marcin Karlikowski, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych KM.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 24 czerwca, a nagrody wręczył Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.