Niekonwencjonalne rozwiązania i ważne tematy II Anty-Konferencji CSR

Wymiana poglądów i doświadczeń w najważniejszych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu tematach miały miejsce podczas II Anty-Konferencji CSR. Jednym z takich tematów było angażowanie interesariuszy, któremu poświęcona została publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”. Jej premiera miała miejsca podczas wydarzenia.

 

Już po raz drugi Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało Anty-Konferencję CSR, która odbyła się 15 października br. w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. Nie zabrakło menedżerek i menedżerów zaangażowanych w temat społecznej odpowiedzialności biznesu, interesariuszy firm, właścicieli i osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 130 osób.

Innowacyjne spotkanie

Liderki i liderzy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju zamiast na salach wykładowych spotkali się przy stolikach tematycznych. Każdej dyskusji towarzyszył moderator/ka oraz ryśliciel – myśliciel wizualny, który za pomocą notatek rysunkowych, tzw. sketchnotingu, podsumowywał dyskusje uczestniczek i uczestników. Przedmiotem rozmów były: innowacje społeczne, angażowanie interesariuszy, zrównoważone miasta, łańcuch dostaw, ekologia przyszłości, mierzenie efektywności CSR, budowanie partnerstw, pracownicy i trendy CSR. Z podjętych dyskusji wyłoniło się wiele inspiracji dla polskich przedsiębiorców w zakresie realizowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Coraz więcej menedżerów i menedżerek w firmach zarządza kwestiami zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania swoich firm. Organizując Anty-Konferencję CSR dajemy im przestrzeń do eksperckich dyskusji i wymiany doświadczeń. Wierzymy, że historia Domu Braci Jabłkowskich sprawia, że to najlepsze miejsce do takich spotkań, a unikalna  networkingowa formuła pozwala na zdobycie wiedzy i inspiracji, jakie jest miejsce biznesu w społeczeństwie – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gość specjalny

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie, zaproszonej specjalnie na II Anty-Konferencję prelegentki, Laury Bergedieck –Head of Government Affairs and Disclosures na Europę w Carbon Disclosure Project (CDP), która opowiedziała, jakie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i środowiska biznesowego mają strategie klimatyczne oraz jakie konkretne korzyści daje raportowanie środowiskowe.

– Raportowanie informacji o emisji CO2 jest istotne dla inwestorów, którzy postrzegają firmy dbające o swój wpływ na środowisko jako lepszą, długoterminową inwestycję. Według naszego doświadczenia firmy wahają się rozpocząć raportowanie i postawić na transparentność. W Polsce 80% firm nie raportuje żadnych informacji o swoim śladzie węglowym, a tylko 0,2% ma jakikolwiek program czy system zarządzania związany z aspektem środowiskowym swojej działalności. Tymczasem wiele z nich robi dobre rzeczy, ale nikomu o nich nie mówi. Nawet jeśli firma nie ma jeszcze idealnych wyników, ale stara się je poprawić, a razem z nimi swoją efektywność energetyczną, reputację wśród klientów i zmniejszyć długoterminowe ryzyko działalności, taka informacja daje inwestorom i klientom zaufanie i „zielone światło” – mówiła podczas wystąpienia na II Anty-Konferencji CSR Laura Bergedieck.