Dialog pomaga zarządzać odpowiedzialnie

Polscy przedsiębiorcy rzadko pytają innych o opinie i oczekiwania pomimo, że właśnie dialog z interesariuszami jest dla firm źródłem pomysłów oraz szansą na rozwój. Ten temat został rozwinięty w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”. Jej premiera miała miejsce podczas II Anty-Konferencji CSR 15 października br. w Warszawie.

Dialog z interesariuszami to narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala angażować w proces decyzyjny takie grupy jak: pracownicy, klienci, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, dostawcy, inwestorzy. Dzięki temu firma może lepiej poznać oczekiwania i potrzeby ważnych dla niej grup oraz skuteczniej odpowiadać na problemy społeczne czy wyzwania środowiskowe. Sam proces dialogu wymaga odpowiedniego przygotowania: jakie narzędzia wybrać, jak umiejętnie słuchać interesariuszy, jak odpowiadać na oczekiwania, kogo zaprosić do dialogu. Odpowiedzi między innymi na te pytania zawiera publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm.

Podręcznik dla firm porusza ważny temat zarządzania firmą w sytuacji permanentnej nieufności, gdyż wciąż w Polsce zaufanie społeczne nie należy do wysokich, co potwierdzają kolejne edycje Diagnozy Społecznej. Polakom brakuje nawyku uczestniczenia w konsultacjach, a aktywność społeczna jest niska. Mimo to, dialog firmy z interesariuszami może być jedną z odpowiedzi firm na niestabilność gospodarki, gdyż pomaga w budowie kapitału relacji oraz wspiera zarządzanie ryzykami.

Od pierwszego dialogu społecznego firmy w Polsce zrealizowanego na podstawie międzynarodowego standardu AA1000 minęła dekada, mimo to systematyczne podejście do dialogu społecznego, czyli słuchania i odpowiadania na oczekiwania interesariuszy, nie jest wciąż w polskich firmach rozpowszechnione. Podręcznik jest kompilacją doświadczeń przedstawicieli i przedstawicielek firm, którym zależy na zaangażowaniu interesariuszy i które realizują dialog społeczny w różnych formach, na różnych poziomach organizacji – mówi Magdalena Andrejczuk, menadżerka Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współodpowiedzialna za przygotowanie publikacji.

Doświadczenie praktyków i grywalizacja

Obok przykładów zrealizowanych sesji dialogowych, publikacja wykorzystuje grywalizację. W grze dołączonej do podręcznika wyodrębnione zostały poszczególne etapy dialogu społecznego. Podręcznik zbiera doświadczenie praktyków, ale jest też przewodnikiem po procesie dialogu i budowania relacji z interesariuszami.

Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm” powstał dzięki współpracy oraz wymianie doświadczeń podczas cyklicznych spotkań grupy roboczej Programu Partnerstwa. Przedstawicielki i przedstawiciele firm, Partnerów Strategicznych FOB prezentowali swoje praktyki oraz dyskutowali nad różnymi aspektami dialogu społecznego i angażowania interesariuszy. Autorkom publikacji zależało, aby stała się ona inspiracją i źródłem wiedzy zarówno dla przedsiębiorstw, które rozpoczynają proces dialogu, jak również dla tych bardziej zaawansowanych. Podręcznik ma służyć przede wszystkim jako praktyczne narzędzie przejścia od etapu firmy „prowadzącej dialog” do etapu firmy „w stałym dialogu”.

Wersja PDF publikacji do pobrania POD LINKIEM.