LUX MED Konsumenckim Liderem Jakości 2020

LUX MED został wyróżniony Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości w kategorii „Usługi medyczne”. Respondenci docenili firmę za profesjonalną obsługę, szeroki wybór specjalistów, dostęp do aplikacji mobilnej, nowoczesny sprzęt, zróżnicowane pakiety usług oraz dostępność do świadczeń w wielu miast​ach w Polsce.

Konsumencki Lider Jakości 2020 to ogólnopolski program prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.

– Mierzymy i sprawdzamy z czego pacjent jest zadowolony, co zrobiliśmy dobrze, a co należy poprawić. Zbudowaliśmy cały system badający i wspierający doświadczenia pacjenta. Powołaliśmy specjalną strukturę organizacyjną i Pion Doświadczeń Pacjenta, a wszyscy pracownicy mają wyznaczone konkretne zadania ukierunkowane na to, żeby te doświadczenia były coraz lepsze – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

– W ciągu 18 miesięcy o 31 punktów wzrósł nasz NPS, czyli wskaźnik, za pomocą którego badamy jak chętnie pacjenci poleciliby opiekę LUX MED swojej rodzinie i znajomym. Dziś, w czasie epidemii, wskaźnik ten urósł do poziomu nienotowanego dotychczas w Grupie LUX MED. To pokazuje, że coraz lepiej opiekujemy się pacjentami i mobilizuje nas to do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości  – mówi Iwona Radko, Dyrektor Pionu Doświadczeń Pacjenta w Grupie LUX MED. Stworzyliśmy Mapę Doświadczeń Pacjenta i wdrożyliśmy odpowiednie narzędzia, które pomagają nam słuchać głosu pacjentów i szybko podejmować odpowiednie działania – dodaje.

Konsumencki Lider Jakości 2020 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, którego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.