Energa opublikowała raport CSR

Najnowszy raport CSR Grupy Energa przedstawia kluczowe inwestycje, ryzyka i system zgodności compliance. Znalazły się w nim także informacje o ograniczeniu emisji i przeprowadzonych modernizacjach obiektów wytwórczych, a także o działaniach na rzecz ochrony klimatu. Raport zawiera też przegląd kluczowych projektów podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i przyjaznej obsługi klienta.

– Raport CSR jest szczególnym narzędziem dialogu z interesariuszami Grupy Energa. Porusza najważniejsze działania podjęte przez Grupę w obszarach ESG: środowiskowym, społecznym i zarządczym. Jestem przekonana, że transparentne i rzetelne informowanie naszych interesariuszy jest podstawą budowania kluczowych wartości – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu Energi SA ds. komunikacji.

Publikacja najnowszego raportu CSR „Nasza odpowiedzialność” nastąpiła równocześnie z publikacją wyników finansowych za 2019 rok. To sześć rozdziałów o 12 miesiącach działalności w ub.r., blisko 300 stron skrupulatnie przygotowanych danych, które opisują 95 wskaźników GRI (ang. Global Reporting Initiative) wyznaczających standardy raportowania niefinansowego – publikacja jest zgodna z najlepszymi praktykami raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Rekordowa produkcja energii elektrycznej z OZE

2019 był okresem, w którym szczególnie cenne były przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności. Jednak ubiegły rok był dla Energi także okresem, w którym dynamicznie rozwijany były kluczowe inwestycje oraz produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku Energa osiągnęła największy udział produkcji z OZE w miksie wytwórczym wśród spółek energetycznych w Polsce – aż 38 proc. Wszystkim tym działaniom został poświęcony najnowszy Raport CSR.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem społecznym Grupy Energa znajdą w nim z kolei najważniejsze inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe wspierane przez Grupę. Natomiast w rozdziale pracowniczym raportu przeczytamy o zrealizowanych szkoleniach, BHP i wolontariacie pracowniczym. Spora część publikacji poświęcona jest także dziesięcioleciu działalności Fundacji Energa.

Raport „Nasza odpowiedzialność” został opracowany w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative w opcji core. Jest także przyjazny środowisku – został wydrukowany na papierze Nautilus Classic pochodzącym w 100 proc. z recyklingu, wybielanym bez użycia chloru.

Energa wdraża normę ISO 26000

W maju br. Energa, jako druga spółka w polskiej branży elektroenergetycznej, wdroży międzynarodowe wytyczne w obszarze społecznej odpowiedzialności. To odpowiedź na rosnącą rolę obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w budowaniu wartości firm działających na europejskim rynku.

Więcej: https://grupa.energa.pl/otoczenie/raporty-csr