LUSH i Otwarte Klatki – zakończmy epokę klatkową!

Źródło: Otwarte Klatki

Prawie 1,5 miliona obywatelek i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej podpisało się pod postulatem zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Jest to wynikiem sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Koniec Epoki Klatkowej”, której pomysłodawcą była organizacja Compassion In World Farming Polska. 

W Unii Europejskiej ponad 300 mln zwierząt każdego roku cierpi przetrzymywana w ciasnych kojcach i klatkach. To właśnie one: kury nioski, cielęta, maciory (świnie-matki), króliki i przepiórki liczą na naszą pomoc! W ich obronie LUSH i Otwarte Klatki udostępniły apel do Ministra Rolnictwa, aby poparł unijny zakaz hodowli zwierząt w klatkach.

Apel można podpisać tutaj: https://otwarteklatki.pl/zakonczmy-epoke-klatkowa/