Kampania społeczna „Niech się spełnią” – wspiera osoby dorosłe z autyzmem

Coraz więcej osób w Polsce zostaje trafnie zdiagnozowanych pod kątem spektrum autyzmu. Prowadzone od lat kampanie informacyjne zwiększyły świadomość społeczną o tej neurorozwojowej odmienności, ale wciąż w społeczeństwie funkcjonuje wiele mitów oraz błędnych przekonań, z którymi osoby w spektrum oraz ich najbliżsi muszą się mierzyć każdego dnia.

Kampania społeczna „Niech się spełnią” ma na celu edukację i wzmocnienie empatii społecznej wobec potrzeb osób dorosłych z autyzmem – ponieważ o ich zmaganiach mówi się najmniej.

Chcemy pokazać Polakom jak trudna jest sytuacja osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Tylko działając wspólnie, możemy doprowadzić do zmian ustawowych, koniecznych dla funkcjonowania miejsc dedykowanych szczególnym potrzebom tych osób. To w takich miejscach, w godnych warunkach z dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości wsparciem, dorosłe osoby w spektrum będą mogły znaleźć swoją bezpieczną przystań – potrzeba jest więc bardzo pilna, ani one ani ich bliscy nie mogą już dłużej czekać. – podkreślają organizatorzy.

Farma Życia Fundacji Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach koło Krakowa i jest jedyną jak dotąd polską specjalistyczną placówką stałego pobytu dla osób dorosłych w spektrum autyzmu, działającą w sposób ciągły od 2008 roku. Kampania realizowana jest w ramach projektu: „Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Źródło: Fundacja Wspólnota Nadziei