LOTOS przeciwko korupcji

Grupa LOTOS została sygnatariuszem inicjatywy „Call to Action on Anti-Corruption”, która łączy przedstawicieli biznesu w wysiłkach na rzecz zwalczania korupcji. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce 10 grudnia 2014 r. w Nowym Jorku i było głównym punktem obchodów 10. rocznicy ustanowienia 10. zasady Global Compact.

Grupa LOTOS od 2009 roku jest członkiem UN Global Compact (międzynarodowej inicjatywy powołanej do życia przez Sekretarza Generalnego ONZ) i jako jedna z dwóch polskich firm została sygnatariuszem „Call to Action on Anti-Corruption”(„Wezwania do działania przeciwko korupcji”). Jest to wspólny apel ponad 240 przedsiębiorstw z całego świata do rządów o promowanie tworzenia rozwiązań zgodnych z polityką przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach.

– Grupa LOTOS jako sygnatariusz „Call to Action on Anti-Corruption” wierzy, że tylko poprzez wspólne działanie przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego oraz rządów państw całego świata można skutecznie walczyć z korupcją. Postulaty sformułowane w ramach inicjatywy ONZ są bliskie Grupie LOTOS, która na co dzień podejmuje wysiłki w tym obszarze, sukcesywnie realizując „Program etyczny” oraz „Program zarządzania ryzykiem nadużyć” – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR Grupy LOTOS.

Jako sygnatariusz inicjatywy, Grupa LOTOS zobowiązała się do zwalczania korupcji poprzez realizację polityki antykorupcyjnej w strategii biznesowej i odpowiednie kształtowanie swojej kultury organizacyjnej. Co więcej, w wystosowanym do władz UN Global Compact piśmie spółka zapowiada brak tolerancji Zarządu dla łapownictwa i korupcji oraz angażowanie się w działania tworzące i wspierające mechanizmy przejrzystości w firmach. Towarzyszyć temu ma dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwalczania korupcji oraz współpraca z firmami skupionymi wokół UN Global Compact.

– W ramach „Programu zarządzania ryzykiem nadużyć” podejmujemy m.in. działania edukacyjne skierowane do kadry zarządzającej i kierowniczej, poświęcone tematyce nadużyć. Ich celem jest budowanie świadomości w zakresie nadużyć, strat i zagrożeń, które niosą dla organizacji, sposobów ich popełniania, identyfikowania i zapobiegania. Wart podkreślenia jest  fakt, że w 2013 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS nie miały miejsca zdarzenia, w wyniku których choć jeden pracownik musiałby zostać zwolniony lub ukarany dyscyplinarnie w odpowiedzi na przypadki korupcji. Ponadto, nie zaistniała sytuacja nieodnowienia umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących zwalczania korupcji – tłumaczy Beata Ossowska-Lango, dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

Warto dodać, że dla Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia to bardzo ważna data. Na mocy rezolucji z 1950 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ją Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (Human Rights Day). Wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów podkreśla właśnie przypadająca na ten rok 10. rocznica przyjęcia przez UN Global Compact zasady dotyczącej walki z korupcją.