Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych: Granty przyznane!

Powołany z inicjatywy spółki Polskie LNG Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych (FWIL) ogłosił zwycięzców pierwszej edycji programu grantowego. Dofinansowanie o maksymalnej wysokości 5 000 złotych otrzymają 22 projekty, realizowane w Świnoujściu i okolicach. Wśród beneficjentów są stowarzyszenia, kluby, fundacje, szkoły i służby publiczne. Wyboru dokonała Rada FWIL, a zarekomendowane przez nią wnioski zatwierdził Zarząd Polskiego LNG. Nagrodzone inicjatywy realizowane będą w 2015 roku.

 

Wynik pierwszej edycji programu grantowego FWIL przerósł oczekiwania Rady Funduszu – zebrano 114 ważnych wniosków, spośród których wybrano 22 projekty. Najwyżej ocenione przez Radę zostały inicjatywy z kategorii kultura i sztuka (8), sport (6) oraz edukacja (5). Trzy granty przyznano także projektom w kategorii bezpieczeństwo.

– Wygrały zaangażowanie, pomysłowość i solidność. Cieszę się, że tak wiele podmiotów pokazało, jak istotne jest dla nich dobro naszej społeczności. Wierzę, że zrealizowane projekty okażą się sukcesem, a kolejne edycje przyniosą ciekawe, ważne inicjatywy – mówi Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego, członek Rady Funduszu.

Wśród nagrodzonych projektów są m.in.:

  • Projekt „UWAGA – Cichy zabójca”, czyli kampania informacyjna, w tym akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń wynikających z zatrucia tlenkiem węgla. Inicjatywa zgłoszona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świnoujściu-Karsiborzu;
  • Montaż urządzeń rekreacyjnych na powietrzu tworzących tzw. ścieżkę zdrowia przy ul. Holenderskiej 2 i 2a oraz ul. Węgierskiej 3 w Świnoujściu z przeznaczeniem dla młodzieży i dorosłych zamieszkujących świnoujskie prawobrzeże. Inicjatywa z głoszona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu;
  • Organizacja „I Spotkań Teatralnych Ujście”. Projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Teatr Krzyk
  • Organizacja Dni Karsiborza z okazji 135-tej rocznicy. Projekt zgłoszony przez Miejski Dom Kultury, filia nr 3 w Karsiborzu;
  • Organizacja zajęć otwartych dla rodziców “Podróż do miasteczka zmysłów”” – inicjatywa zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Świnoujściu.

Pełną listę projektów, którym przyznano dofinansowanie, można znaleźć pod adresem:

http://www.polskielng.pl/fileadmin/Dokumenty/FWIL-_WYNIKI_PIERWSZEJ_EDYCJI.pdf

– Wygrały projekty, które odpowiadają na różne potrzeby mieszkańców zarówno prawobrzeża, jak i lewobrzeża Świnoujścia. Mamy tu inicjatywy edukacyjne i informacyjne, mamy projekty społeczne, ale także imprezy kulturalne i sportowe. To pełne spektrum działań sprawi, że trafią one do bardzo dużej liczby mieszkańców zarówno prawobrzeża, jak i lewobrzeża Świnoujścia, ale i gości naszego regionu – mówi Joanna Agatowska, Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście, Przewodnicząca Rady Funduszu.

– Cieszę się, że wśród nagrodzonych projektów są inicjatywy, których bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy Warszowa. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji też znajdzie się wiele ciekawych zgłoszeń dotyczących życia naszej społeczności – mówi Walerian Zegzdryn, przedstawiciel Władz Dzielnicy Warszów.

Z kolei Izabela Puławska, przedstawicielka Hufca Pracy, dodaje: – Nagrodzone zostały nie tylko projekty ciekawe, ważne dla kultury i rozwoju, ale także inicjatywy niosące pomoc potrzebującym. Był to dla mnie priorytet, dlatego cieszę się, że tyle podmiotów zgłosiło do programu tak wiele cennych inicjatyw.

– Pierwsza edycja programu grantowego FWIL za nami. W imieniu Rady Funduszu i Polskiego LNG serdecznie gratuluję wszystkim beneficjentom i zapraszam kolejne podmioty do naszego programu. Mogę potwierdzić, że w przyszłym roku rozpoczynamy nabór wniosków do kolejnej edycji, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej i poprzez media – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG, członek Rady Funduszu.

Oceny wniosków w trybie głosowania dokonała 26 listopada br. Rada Funduszu, w składzie: Joanna Agatowska, jako przedstawicielka Miasta Świnoujście; Walerian Zegzdryn, jako przedstawiciel Władz Dzielnicy Warszów; Izabela Puławska, jako reprezentantka lokalnej instytucji zajmującej się pomocą potrzebującym; Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego, wybrany w drodze głosowania przeprowadzonego wśród osób zaangażowanych w sesje dialogowe i Maciej Mazur, jako przedstawiciel spółki Polskie LNG S.A. Zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.” ostateczną listę nagrodzonych wniosków na podstawie rekomendacji Rady zatwierdził Zarząd Polskiego LNG.

FWIL

Powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG to efekt długotrwałej współpracy Spółki z mieszkańcami, samorządem lokalnym i wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Świnoujścia i dzielnicy Warszów. Zapowiedziany jeszcze we wrześniu 2013 roku, podczas sesji Dialogu Społecznego, ruszył po okresie intensywnych przygotowań formalnych i prawnych w czerwcu 2014 r. Celem Funduszu jest zaangażowanie partnerów społecznych  w proces decyzyjny dotyczący dofinansowania przez Polskie LNG lokalnych projektów na rzecz miasta. Opinia społeczności lokalnej dotycząca kierunków rozwoju miasta jest dla Polskiego LNG szczególnie ważna. Fundusz zapewni przejrzysty, obiektywny i niezależny podział środków na wsparcie najbardziej pożytecznych i przyszłościowych projektów.

Więcej informacji o Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG na portalu edukacyjnym dot. skroplonego gazu ziemnego: www.lng.edu.pl