Konica Minolta wyróżniona za przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu

Konica Minolta, Inc. otrzymała japońską „Nagrodę Ministra Środowiska 2013 za działalność mającą na celu przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu (wprowadzanie środków zaradczych)” (“2013 Environment Minister’s Award for Global Warming Prevention Activity (Implementation of Countermeasures)”). Firma została wyróżniona za wprowadzenia systemu certyfikacji fabryk – „Green Factory Certification System.”

Nagroda przyznawana jest od 1998 roku zawsze w grudniu, który jest Miesiącem Zapobiegania Globalnemu Ociepleniu. Otrzymują ją jednostki i podmioty realizujące działania przeciwdziałające temu zjawisku.

–Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia. Cieszymy się, że dostrzeżono skuteczność naszych działań – powiedział Benjamin Bossdorf-Zimmer, Team Manager Sustainability Group, International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe –W realizacji biznesowych planów kierujemy się hasłem „Giving Shape to Ideas” („Urzeczywistnianie idei”). Zgodnie z nim Konica Minolta  sukcesywnie  rozwija nowe koncepcje i pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą w jeszcze większym stopniu zwiększyć wydajność oraz zredukować wpływ wywierany na środowisko – dodał.

System certyfikacji fabryk (Green Factory Certification System) jest jednym z elementów „Eco Vision 2050” – długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju środowiska i społeczeństwa. Zgodnie z jej założeniami do 2050 roku zostaną osiągnięte  trzy główne cele: redukcja emisji CO2 w trakcie całego cyklu życia produktu o 80% w porównaniu do poziomu z roku 2005, promowanie recyklingu i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów Ziemi oraz realizacja działań mających na celu przywrócenie oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Jako część tej wizji Konica Minolta ustanowiła „trzy działania prośrodowiskowe” („Three Green Activities”), które pomagają w osiągnięciu powyższych celów. Obowiązujący od 2010 roku system certyfikacji fabryk jest jednym z nich i służy do kompleksowej oceny działań środowiskowych zakładów produkcyjnych Konica Minolta.

Źródło: Konica Minolta