Konica Minolta ogłasza raport CSR 2013

konica-minoltaKonica Minolta przedstawiła podsumowanie działań z zakresu CSR. Firma przykłada dużą wagę do realizacji długofalowych programów i inicjatyw z tego obszaru. Konsekwentna polityka przekłada się na konkretne wyniki – w porównaniu z rokiem finansowym 2005 w 2012 emisja CO2 generowana w cyklu życia produktów została zredukowana o 50%.

Tegoroczny raport szczegółowo prezentuje najważniejsze obszary związane z realizacją polityki CSR firmy m.in. zielony system certyfikacji fabryk i produktów oraz podsumowuje realizację założeń długofalowej polityki proekologicznej firmy.  Dane dotyczą m.in. emisji CO2, która w łańcuchu dostaw w roku podatkowym 2012 wynosiła ok. 1,507 mln ton (obliczenia zostały wykonane w oparciu o standardy Protokołu GHG).  Ponadto Konica Minolta dąży do obniżenia emisji CO2  generowanej w całym cyklu życia urządzeń oraz redukcji wszelkich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Szczegółowe postanowienia związane z zieloną polityką firmy określa długoterminowa strategia  „Eco Vision 2050”. Część z jej założeń zostanie zrealizowana do 2015 r. w ramach Śródterminowego Planu Środowiskowego.

W raporcie przedstawiono również produkty zbudowane w oparciu o materiały pochodzące z recyclingu oraz wykorzystujące innowacyjne przyjazne środowisku technologie. Wśród nich znalazł się bizhub C554e. Zewnętrzna obudowa urządzenia, która spełnia  standardy ognioochronne i wytrzymałościowe, została wykonana w 40% z materiałów pochodzących z recyclingu. Wykorzystano m.in. galonowe dystrybutory na wodę i plastikowe butelki po napojach.

Część raportu została poświęcona również usługom Optimized Print Services (OPS). Ich zakres obejmuje profesjonalny konsulting, dobór urządzeń drukujących, kompleksowe wdrożenie oprogramowania oraz zarządzanie drukiem. Usługi OPS pozwalają na zracjonalizowanie wykorzystania zasobów związanych z procesami związanymi z drukiem, obniżenie wolumenu wykorzystywanego papieru i materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów. W raporcie zaprezentowano  korzyści związane z  wdrożeniem usług OPS na podstawie doświadczeń międzynarodowego koncernu DB Schenker .

Niezależny audyt raportu został przeprowadzony przez KPMG AZSA Sustainability Co. Ltd.  Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z emisją CO2 generowaną podczas, produkcji/badań i rozwoju, dystrybucji, sprzedaży i usług serwisowych, a także z eksploatacją produktu, zużyciem energii, polityką związaną z odpadami produkcyjnymi, emisją lotnych związków organicznych do atmosfery oraz zużycia wody.

Więcej informacji: www.konicaminolta.eu